Menu Luk

Hvorfor bruge personlighedstest

Personlighedstest 15FQ+

Hvorfor bruge personlighedstest

Overvejer du at bruge en personlighedstest, uanset om det er i forbindelse med din udvikling eller i forbindelse med rekruttering, og spekulerer på hvorfor det er en god ide at gøre det?

Du oplever sikkert at et af de steder hvor testværktøjer er meget anvendte er, når vi taler om rekruttering. Denne del vender jeg tilbage til lidt senere i blogindlægget.

Når vi taler om din personlige udvikling som leder, får du gennem en personlighedstesten en øget selvindsigt, det en indsigt der er vigtig i forhold til dig selv og dine medarbejdere.

Du har sikkert en god forståelse for hvem du er. Når vi går lidt dybere med personlighedstest vil du opleve, at få en anden opmærksomhed og en dybere viden om dig selv, og det giver et godt afsæt til din egen personlige udvikling. Det bliver det spejl der gør, at du forstår dig selv bedre end inden testen.

Når du arbejder med dig selv og når du kender dig selv betyder det også, at du får en anden forståelse for andre mennesker – og det er med til at forbedre samarbejdet endnu mere mellem dig og dine medarbejdere.

Når du arbejder med din personlighedstest, betyder det også, at det talent du har kommer meget mere frem, fordi du øger du din egen selvindsigt.

Hvis du derudover har det som et fælles værktøj i virksomheden, så begynder I at få et fælles sprog og I finder ud af, at de ting som kan være udfordrende, kan I godt få talt om. For ja vi er forskellige og vi tilgår andre mennesker og opgaver på forskellig måde.

 

Hvad opnår jeg med en personlighedstest? 

At du i mødet med andre mennesker bl.a. kan opnå

 • et bedre samarbejde
 • en bedre kommunikation
 • en øget bevidsthed om egen emotionel intelligens. Dette punkt vil du komme til at læse om i et kommende blogindlæg
 • fokus på hvad der kan afspore mit samarbejde med andre mennesker

Når vi taler om personlighedstest i en arbejdsmæssig kontekst, er det interessant at se på ens arbejdspræstation.

I personlighedstesten som jeg anvender, som er fra Psytech og hedder 15FQ+, da ved vi at den adfærd der er forbundet med en god arbejdspræstation kan inddeles i to kategorier:

 • Den adfærd du har i forbindelse med udførelse af dine opgaver
  • din evne til at udføre en række bestemte aktiviteter der er relateret til jobbet. Det betyder hvilken viden og hvilke kompetencer skal der til for at du kan udføre jobbet effektivt.
 • Den adfærd du har i forbindelse med kontekstuel præstation
  • din adfærd i forbindelse med udførsel af dit job og som ikke har med din viden og dine kompetencer at gøre, men er i forhold til loyalitet, din evne til at skabe relationer, din stresstolerance og din ærlighed.
  • Det interessante her er, at denne adfærd kan have en stor indflydelse på din effektivitet, moral og på arbejdsmiljøet i virksomheden.

 

Kan jeg stole på en personlighedstest?

Jeg oplever ind imellem, at der er nogen der bliver lidt bekymrede over brugen af personlighedstest – og kan tænke at; ”med sådan en test bliver jeg puttet i en bestemt boks og der er ikke så meget at stille op”….

Svaret hertil er nej – du bliver ikke puttet i en boks og ja du kan stole på de resultater du får.

Når du bruger tid på at udvikle dig og du netop også tør reflektere over det, der sker i dit arbejdsmæssige liv, og i livet i det hele taget, så ligger der her en stor styrke.

Du får en opmærksomhed på sider hos dig selv, en adfærd der måske ikke er særlig hensigtsmæssig – og denne opmærksomhed gør, at du kan udvikle dig og flyttet dig.

For hvad betyder det for samarbejdet, hvis jeg tror at min medarbejder Hans ikke ønsker at bidrage på vores møder, for han siger ingen ting. Det viser sig blot, at Hans har brug for at reflektere over tingene før han kommer med sine indspark.

Hvis jeg ikke har denne opmærksomhed kan jeg gå glip af værdifulde input, for jeg er allerede videre og har ikke tid på at høre Hans’ input – for mødet var jo for et par dage siden.

 

The Big Five personlighedstest

I personlighedstesten vil du også få kendskab til det som rigtig mange validerede personlighedstest er bygget op omkring, og det er The Big Five, som vi på dansk ofte refererer til som femfaktormodellen.

Ganske kort er The Big Five en global måleenhed. Det er en anerkendt måleenhed og er kort beskrevet i nedenstående;

 • Ekstroversion
  • Siger noget om dit energiniveau og dit sociale behov
 • Ængstelighed
  • Siger noget om dine overordnede emotionelle reaktioner
 • Åbenhed
  • Siger noget om din tilgang til forandringer, nye ideer og tanker
 • Imødekommenhed
  • Siger noget om din tilgang til andre, din sociale konformitet og din tillid til andre
 • Selvkontrol
  • Siger noget om din selvdisciplin, samvittighedsfuldhed og din strukturering

Der hvor du begynder at få værdi ud af at arbejde med personlighedstesten er, når du får denne viden koblet til din hverdag.

I hvilke situationer er det en styrke at du har en bestemt adfærd – og hvor oplever du at det ikke er en fordel.

Når du tænker på den viden og det udbytte du får ud af at bruge personlighedstest, så er det den meget dybe indsigt om dig selv.

Overvej hvad det betyder i forhold til dine medarbejdere og deres tilfredshed, og det forbedrede samarbejde.

Tænk også i forhold til dine kunder og hvilken kundetilfredshed du opnår ved at kunne møde mennesker på en anden måde. Det er ofte der hvor vi ikke ligner hinanden, at vi skal arbejde lidt mere for at kommunikere på samme ”niveau”.

 

Personlighedstest i rekrutteringer

Når du vælger en personlighedstest i forbindelse med rekruttering, er det altid godt at starte med en jobprofil i forhold til det pågældende job.

Jobprofilen vil være med afsæt i personlighedstesten 15FQ+ hvilket betyder, at når du får testet kandidater, har du her et sammenligningsgrundlag i forhold til den profil du har defineret.

Du får her mulighed for at se hvor godt et match der er og hvor der er Gaps.

Ved brugen af personlighedstesten mindsker du din bias, for med personlighedstesten har du et objektivt værktøj at gøre brug af, og du kan forholde dig til kandidaten på en mere undersøgende måde.

Derudover er du ikke farvet af et førstehåndsindtryk som kan være forkert. Det er vigtigt at understrege, at testen ikke står alene – husk det som et værdifuldt værktøj til yderligere dialog.

Den yderligere gevinst du får, når du har din egen test og din nye medarbejders test er, at du har en bedre mulighed for at være særlig opmærksom på bestemte områder i forbindelse med onboarding af din medarbejder.

Derudover et godt fundament i forhold til hvordan du skal lede din nye medarbejder og samtidig have opmærksom på din egen profil og adfærd i din ledelsesrolle.

Vil du læse mere om hvordan jeg hjælper med rekruttering, kan du læse mere her.

 

Hvorfor skal du bruge personlighedstest.

Du skal bruge personlighedstest for at få en øget personlig indsigt, fordi du får præciseret nogle af de områder du skal arbejde med, og som du sikkert er bevidst om, men ikke nødvendigvis ved hvordan du arbejder med, og ikke mindst fordi det får en positiv påvirkning i forhold til dine medarbejdere.

Sagt på en anden måde, så får du mere ud af den menneskelige kapital du har og du får fokus på det potentiale du har.

Vil du læse mere om hvordan et forløb med brug af personlighedstest er sammensat, kan du se det ved at klikke videre.

Vil du en uforpligtende snak med underegnede om hvordan jeg kan hjælpe dig er du altid velkommen til at ringe, sende en mail eller booke en afklaringssamtale i den online kalender.


Vil du også vide hvilke 5 fejl du ikke skal begå når du giver feedback

* indicates required