Menu Luk

Hvordan undgår jeg konflikter på arbejdspladsen

Hvordan undgår jeg konflikter på arbejdspladsen

Er du leder og landet på siden her, er det sikkert fordi du står med et helt konkret spørgsmål i forhold til konflikt i din virksomhed. Når vi taler om konflikt er det ikke fordi det behøver at være en hvor folk bliver højtråbende og aggressive. Det at være i en konflikt kan også være at der er frustrationer eller at du er irriteret på et andet menneske.

 

Du kan have oplevet en af nedenstående problemer eller være midt i det lige nu

 • Du går rundt i virksomheden og lægger nu efter noget tid, mærke til, at der er lidt stille. Mere end der plejer.
 • Du har en oplevelse af, at der er drænet for energi og du registrerer at der er medarbejdere der ikke taler sammen.
 • Måske du er blevet gjort opmærksom på at det er et problem.
 • Du ved der er medarbejdere der ikke kan lide hinanden. Du har ikke selv observeret det, men får det at vide fra kollegerne.
 • Der er en tavshed mellem et par kolleger, som påvirker de kolleger der sidder omkring dem.
 • Du lægger mærke til, at der er en modstand, en passiv-aggressiv modstand og du ved ikke helt hvordan du skal få det løst.
 • Når du møder ind om morgenen har du lagt mærke, til at der er en kollega der ikke længere siger god morgen.
 • Der er noget usagt som gør dig lidt usikker på hvad du skal gøre.
 • Du får at vide, at der er en hakken og surmuleri, fordi der er kolleger der ikke vil sidde sammen og det giver forstyrrelser i løbet af dagen.
 • Du ved at du som leder bør gribe ind i nogle af konflikterne, men er lidt usikker på hvordan det skal gribes an.
 • Du oplever at med en bestemt kollega eller medarbejder kommer de samme vredesudbrud når et problem diskuteres eller drøftes. Du oplever ikke der er en fælles forståelse for, hvad problemet drejer sig om og den usikkerhed vil du gerne kunne håndtere.
 • Du har givet en medarbejder en besked som vedkommende ikke er enig i – og det giver uro og virker forstyrrende på andre.
 • I er to ledere der ikke er enige om en beslutning og du oplever at denne uenighed påvirker medarbejderne, for de ved ikke hvad de skal – hvad er det I vil.

 

Tag hånd om konflikterne

Spørgsmålet er om du vurderer, at ovenstående påvirker organisationen så meget, at det er noget der skal tages hånd om.

Hvis der skal gøres noget, og det ikke bliver gjort, vil det påvirke dagligdagen, de rutiner og processer som du ved virker rigtig fint.

Du vil opleve at der bliver brugt for megen tid og energi og I fjerner flytter jer væk fra kerneopgaven.

Derfor relevant at bliver til at tage og at undgå konflikter på arbejdspladsen.

 

Reaktioner der kan komme i en konflikt

Reaktioner i konflikter kan være meget forskellige og det kan være du undrer dig over, hvorfor der kommer de reaktioner der gør.

Det kan være du har oplevet nedenstående:

 • Vredesudbrud
 • Medarbejdere der græder
 • Kolleger der ikke taler sammen
 • Kolleger der mundhugges
 • Kolleger der taler grimt til hinanden

 

Hvad betyder en konflikt for os i virksomheden

Du har sikkert stået i situationer og spekuleret på, hvad der sker når der er en konflikt og hvilken betydning det har i virksomheden.

Prøv et kort øjeblik at tænke på den sidste konflikt du oplevede mellem dig og en ledelseskollega eller mellem to medarbejdere. Hvad ville du godt have vidst om konflikter og håndtering af konflikter?

Hvilken værdi ville det have givet dig hvis du havde haft værktøjer du kunne bruge.

Konflikten havde ikke ligget og ulmet i så lang tid og den var ikke blevet så stor som den blev.

 

Det det har af betydning, hvis der ikke tages hånd herom er netop nogle af de scenarier du læste lige før, og hvis du gerne vil kunne minimere den frustration og uro det giver.

Du vil kunne håndtere en konflikt på et tidligere tidspunkt. At vide mere om konflikthåndtering og at kende til egen strategi og egen konfliktadfærd.

Det vil jeg vende tilbage til om lidt, og også hvordan du får mere indsigt i coaching og konflikthåndtering samt redskaber til konflikthåndtering.

 

Redskaber til konflikthåndtering da vi håndterer konflikter forskelligt

Når vi er sammen med andre mennesker opstår der også konflikter. Vi er forskellige menneske typer, vi håndterer og afkoder konflikter forskelligt. Vores relationer og vores tillid til hinanden påvirker også, hvordan vi håndterer en konflikt.

Det er ikke sikkert, at du er direkte involveret i en konflikt, det kan være du skal være mægler i en konflikt mellem to medarbejdere. Derfor er det vigtigt at få nogle konkrete værktøjer, samt at kende til egen adfærd i en konflikt.

Måske du selv oplever at være en del af en konflikt. Eller dine medarbejdere oplever at du ikke tager de konflikter der er i organisationen, som kan skabe uro og give manglende tillid til din ledelse.

 

Stærke følelser er involveret

I en konflikt vil der ofte være meningsforskelle som involverer stærke følelser. Konflikter kan være fra korte, intensive diskussioner til langt mere indviklede og langvarige problemstillinger.

For at forstå en konflikt er det vigtigt også at vide, hvorfor du gør som du gør. I forhold til vores adfærd har vi mange automatiske tanker knyttet hertil.

Når du har en viden om dig selv, din adfærd og dine tanker, så er det du kan begynde at ændre de automatiske reaktionsmønstre du har.

 

Reframe tanker

Et af de områder vi arbejder med og som jeg hjælper dig med at blive bedre til at forstå, er evnen til at reframe dine automatiske tanker. Det vil sige, du arbejder med dine tanker og lærer at håndtere dem og at se på om tankerne kan opfattes på andre måder.

Det du vil opleve er, at du får styrket din egen opfattelse af en konflikt og du vil kunne navigere i konflikten på en anden måde.

 

Et workshopforløb med op til 10 deltagere

Forløbet er som skitseret i nedenstående.

Inden workshoppen:

 • Vi har talt sammen – på telefonen eller på mail – og workshoppen skal arrangeres
 • Dato aftales
 • workshoppen er fra klokken 09.00 – 15.00
 • I vælger sted det skal foregå
 • Hver deltager udfylder ca. 14 dage før en DiSC konflikt adfærdsprofil, som er den der anvendes.
 • Der vil blive sendt et link til den enkelte deltager, til en online profil og det tager 20-25 minutter at udfylde.
 • På dagen udleveres deltagerens personlige profil
 • Jeg sender en mail til hver deltager, da de hver især skal tænke over minimum én konkret konflikt situation som de kommer til at arbejde med på dagen

På workshoppen arbejder vi intensivt med den produktive konflikt adfærd. Der er fokus på:

 • Hvad er konflikt
 • Hvordan arbejder jeg med egen adfærd
 • Hvilke automatiske tanker opstår
 • Hvordan reframer jeg disse tanker
 • Konkrete værktøjer, så der kan arbejdes videre efter workshoppen
 • Hvilken betydning har det for at undgå konflikter på arbejdspladsen

 

Hvordan kan jeg hjælpe dig

Siden 2010 har jeg, Dorthe Søgaard i virksomheden evocon, rådgivet og coachet adskillige ledere i forbindelse med organisationsudvikling, konflikthåndtering, rekruttering, teambuilding og stresshåndtering. Derfor kan jeg sikkert også hjælpe dig.

En metode som ikke behøver at påvirke hverdagen og kerneopgaven meget, som kan give nogle redskaber til at lære mere om produktiv konfliktadfærd er min workshop fra klokken 09 – 15.00.

 

Har du flere spørgsmål om konflikthåndtering?

Du er meget velkommen til at ringe til mig på +45 60 71 25 30 eller sende en mail med dine spørgsmål.

De fleste af mine kunder hører til i Roskilde, Storkøbenhavn og på resten af Sjælland, og jeg rådgiver også gerne ledere i resten af landet.

Når vi taler om en konflikt er det af interesse at se nærmere på, hvad definitionen på en konflikt er.

Definition på konflikt:

Konflikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.

I enhver konflikt ser vi disse to elementer: sag og relation, og en løsning er kun mulig, hvis parterne gør noget ved begge.