Menu Luk

Når teamet skaber effektivitet og trivsel

DET EFFEKTIVE TEAM

Vil du undgå de dysfunktioner der kan være i dit team

Lær mere om de mange årsager til at teams fejler. Hvis I ikke oplever at der i teamet er effektivitet og sammenhængskraft – så kan vi måle på det og arbejde med det.

Modellen “The five Behaviors of a cohesive team” (som vi omtaler 5B modellen) er udviklet af den anerkendte Patrick Lencioni, og i modellen belyses de dysfunktioner som kan opstå i et teamwork. Det I kommer til at arbejde med at blive et mere sammenhængende team der leverer bedre resultater.

Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.

Det kan være at du oplever at:

 • Teamet ikke samarbejder
 • Der er konflikter i teamet
 • Vi er ikke gode til konstruktive debatter
 • Vi arbejder ikke mod de samme mål og resultater
 • Vi har ikke tillid til hinanden i gruppen
 • Teamet er ikke committed
 • Vi har ikke klare handlingsplaner
 • Vores fordeling af roller er ikke klare, og kan derfor ikke holde hinanden ansvarlige i forhold hertil
 • Vi arbejder ikke mod teamets mål – men det er den enkeltes mål der er det vigtige

I modellen er de 5 hovedområder som vi kommer til at arbejde med.

De 5 elementer i 5B modellen som vi arbejder med er:

 • Tillid
 • Konflikt
 • Commitment
 • Ansvar
 • Resultater

Udover de 5 elementer i modellen er der indbygget en forståelse for adfærdsstile, baseret på DiSC®- modellen: D: Dominans, i: Indflydelse, S: Stabilitet og C: Competencesøgende adfærd. Det betyder at der også kommer en forståelse for hvordan egen adfærdsstil bidrager til teamets overordnede succes.

 

Sådan foregår et forløb, som består af 2 + 1 dag, i alt 3 dage

 • Vi har et indledende møde om, hvad der ønskes med forløbet
 • Vi aftaler de pågældende dage
 • Jeg deltager med gruppen for at tale om forventninger til dagene og allerede her påbegynde en proces
 • Når vi har aftalt dagene modtager alle et link til profilen “The five Behaviors of a cohesive team” (5B)
 • På dagen starter vi med at følge op på den indledende snak om forventninger
 • Omdrejningspunktet på dag 1 er hvad der ligger i DiSC og 5B modellen
 • Vi arbejder med de grundlæggende elementer i 5B modellen
 • Inden dagen afsluttes får alle egen profil udleveret
 • Der er hjemmearbejde mellem dag 1 og dag 2
 • På dag 2 arbejder vi med modellen og hvor teamet er placeret
 • Vi definerer specifikke handlingsplaner som gruppen og den enkelte skal arbejde med, når I er tilbage i virksomheden
 • Mellem dag 2 og dag 3 vil der være telefonisk opsamling
 • På opfølgningsdagen, dag 3, samler vi op i forhold til det gruppen har arbejdet med
 • Til dag 3 er der udfyldt en ny profil, for at se den effekt det har givet at sætte fokus på specifikke områder
 • Vi arbejder med at få integreret modellen i en travl hverdag
 • Der kan aftales løbende opfølgning og løbende feedback på hvor gruppen er nået siden sidst – med mulighed for yderligere testmålinger

 

Sådan er processen

 • Vi aftaler et indledende møde
 • Dagene aftales
 • jeg deltager på et fælles møde med teammedlemmerne for at afstemme forventninger inden vi igangsætter
 • Jeg modtager mail på alle teammedlemmer
 • Jeg fremsender link til online test
 • Du modtager en faktura på de 2 første dage
 • Faktura for dag 3 sendes inden dag 3
 • I sørger for lokaliteter og forplejninger til alle dage

 

Hvorfor kan jeg arbejde med 5B modellen?

Jeg, Dorthe Søgaard, er uddannet cand. merc. Human Ressource Management i 1995.

DiSC-analyserne danner fundamentet for stort set hele mit arbejde omkring organisationsudvikling og lederudvikling. Jeg har netop valgt denne metode som basis for mit arbejde, fordi mange problemer opstår, når mennesker ikke kender deres egne og andres reaktionsmønstre godt nok.

Jeg blev DiSC-certificeret hos DISCnordic (som tidligerer var Discover) i 2000, har jeg lavet godt 200 DiSC-profiler og taget følgende relaterede certificeringer:

 • Everything DiSC
 • DiSC Management
 • 5B
 • Work of Leaders
 • DiSC sales
 • Personlighedstest 15FQ+

 

Har du spørgsmål om Teamforløbet?

Så ring endelig til mig på 60 71 25 30 eller send en mail.

Jeg giver gerne en halv times rådgivning til kunder, jeg ikke har talt med før.

Faktaboks

Modellen 5B er udviklet af Patrick Lencioni, hvor vi kan måle teamets oplevelse af effektivitet og sammenhængskraft.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel.

Værktøjet hjælper, understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det klarlægger samarbejdet i teamet.

De 5 elementer er beskrevet yderligere her:

 

Tillid: Er vi hudløs ærlige overfor hinanden? Herved kan vi skabe grundstenen for teamwork som er sårbarhedsbaseret tillid.

Konflikt: Har vi en ufiltreret, konstruktiv debat og udveksling af ideer? Det kan vi kun ved at have skabt den sårbarhedsbaserede tillid, som vi arbejdede med i første trin.

Commitment: Når vi som teammedlemmer har haft muligheden for at komme med vores input og ideer under konflikt, så oplever vi at vi committer os til de aftaler og beslutninger som der bliver truffet.

Ansvar: Vi kan holde hinanden ansvarlige når vi har en klar handlingsplan og fordelingen af roller er klar.

Resultater: Som team skal vi skabe fælles resultater – og det er muligt når de andre fire trin er opfyldt. Hvis ikke så er det at den enkeltes eget mål vil stå højere end det fælles mål.

I forløbet får I dels en indsigt i Everything DiSC personprofiler og de 5 adfærdsmønstre, herved giver det den indsigt der gør at du kan tænke i både/og i stedet for at tænke i enten/eller.

Jeg ønsker at blive kontaktet og få en uforpligtende snak om hvordan evocon kan hjælpe mig

Dorthe Søgaard_din HR Partner