Menu Luk

Når teamet skaber effektivitet og trivsel

DET EFFEKTIVE TEAM

Vil du undgå de dysfunktioner der kan være i dit team

Lær mere om de mange årsager til at teams fejler. Hvis I ikke oplever at der i teamet er effektivitet og sammenhængskraft – så kan vi måle på det og arbejde med det.

Processen er enkel, men kræver en indsats.

 

Hvorfor overhovedet arbejdet med teamudvikling?

Fordi vi ønsker at alle i teamet trækker i samme retning.

 

Modellen “The five Behaviors of a cohesive team” – som vi omtaler 5B modellen og det er de 5 elementer der er til stede i et velfungerende team.

Modellen udviklet af den anerkendte Patrick Lencioni, og i modellen belyses de dysfunktioner som kan opstå i et teamwork. Det I kommer til at arbejde med at blive et mere sammenhængende team der leverer bedre resultater.

Det kræver hårdt arbejde at få alle teammedlemmers præferencer og adfærdsstile til at spille sammen i et produktivt og sammenhængende team, men udbyttet er stort – både for individet, teamet og organisationen.

 

Det kan være at du oplever at

 • Teamet ikke samarbejder
 • Der er konflikter i teamet
 • Vi er ikke gode til konstruktive debatter
 • Vi arbejder ikke mod de samme mål og resultater
 • Vi har ikke tillid til hinanden i gruppen
 • Teamet er ikke committed
 • Vi har ikke klare handlingsplaner
 • Vores fordeling af roller er ikke klare, og kan derfor ikke holde hinanden ansvarlige i forhold hertil
 • Vi arbejder ikke mod teamets mål – men det er den enkeltes mål der er det vigtige

I modellen er de 5 hovedområder som vi kommer til at arbejde med.

 

De 5 elementer i 5B modellen som vi arbejder med er

 • Tillid
 • Konflikt
 • Commitment
 • Ansvar
 • Resultater

Nederst på siden i faktaboksen, kan du se dem yderligere beskrevet.

Udover de 5 elementer i modellen er der indbygget en forståelse for adfærdsstile, baseret på DiSC®- modellen:

D: Dominans

i: Indflydelse

S: Stabilitet

C: Competence søgende adfærd.

Det betyder at der også kommer en forståelse for hvordan egen adfærdsstil bidrager til teamets overordnede succes.

 

Skal vi indgå samarbejde?

Når vi indgår et samarbejde om et forløb, kan vi sammensætte det på forskellig vis. Jeg tager altid højde for hvordan jeres hverdag i virksomheden er. Så nedenstående er et fint eksempel på hvordan.

En metode der har vist sig at give gode effekter er hen over 6 måneder, hvor vi har en hel dag sammen og efterfølgende 2 halve dage.

 

Hvad skal der ske inden dagen og på dagene

Inden vi mødes

 • Vi har et indledende møde om, hvad der ønskes med forløbet
 • Vi aftaler de pågældende dage
 • Jeg deltager evt. med gruppen for at tale om forventninger til dagene og allerede her påbegynde en proces
 • Alternativt er at jeg sender en mail ud med et par spørgsmål den enkelte kort besvarer
 • Når vi har aftalt dagene, modtager alle et link til profilen “The five Behaviors of a cohesive team” (5B)
 • Jeg medbringer den enkeltes rapport

 

Den hele dag

 • På dagen starter vi med at følge op på den indledende snak om forventninger
 • Vi arbejder med hvad der ligger i DiSC og 5B modellen
 • Vi arbejder med de grundlæggende elementer i 5B modellen, som er tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultater
 • I udarbejder en handlingsplan og vi afdækker hvad der skal sikre jeres arbejde hermed

Et vigtigt punkt er at arbejde med at få integreret modellen i en travl hverdag, så det kommer vi til at sætte fokus på.

 

De to ½ dage

 • Inden har vi en telefonisk opsamling om hvordan det går med jeres handlingsplaner og arbejdet hermed
 • Inden vi mødes, har alle fået udfyldt en ny rapport, en statusrapport. Denne viser hvor I har flyttet jer i forhold til den oprindelige test
 • Vi får her en effektmåling af de handlinger I satte fokus på.

 

Der kan aftales løbende individuel opfølgning og løbende feedback på, hvor gruppen er nået siden sidst – med mulighed for yderligere testmålinger

 

Hvis I ønsker individuelle samtaler, for at gå mere i dybden med egen profil og personlige handlingsplaner, så kan dette aftales.

 

Hvad skal gøres inden

 • Vi har på et møde aftalt at vi indgår dette samarbejde om forløbet.
 • Vi finder ud af hvilke dage vi skal mødes og I booker deltagerne
 • Jeg sender faktura på hele forløbet, det er en pris pr. workshopdag og en pris for test
 • Vi aftaler hvad der passer bedst med hensyn til jeres betaling. Det kan være en samlet faktura og det kan også være en faktura for hver af de 3 dage.
 • I sørger for lokaler og forplejning

 

Hvorfor kan jeg arbejde med 5B modellen?

Jeg, Dorthe Søgaard, er uddannet cand.merc. Human Ressource Management i 1995.

DiSC-analyserne danner fundamentet for stort set hele mit arbejde omkring organisationsudvikling og lederudvikling. Jeg har netop valgt denne metode som basis for mit arbejde, fordi mange problemer opstår, når mennesker ikke kender deres egne og andres reaktionsmønstre godt nok.

Jeg blev DiSC-certificeret hos DISCnordic (som tidligerer var Discover) i 2000, og taget følgende relaterede certificeringer:

 • 5B
 • Everything DiSC
 • DiSC Management
 • Work of Leaders
 • DiSC sales
 • Personlighedstest 15FQ+

 

Har du spørgsmål om Teamforløbet?

Så ring endelig til mig på 60 71 25 30 eller send en mail.

Jeg giver gerne en halv times rådgivning til kunder, jeg ikke har talt med før.

Faktaboks

Modellen 5B er udviklet af Patrick Lencioni, hvor vi kan måle teamets oplevelse af effektivitet og sammenhængskraft.

The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et teamudviklingsprogram designet til at skabe high performance teams. Programmet bygger på Patrick Lencioni’s bestseller, “The Five Dysfunctions of a Team” og hans teamudviklingsmodel.

Værktøjet hjælper, understøttet af Everything DiSC®, deltagerne til at forstå deres DiSC®-stil og det klarlægger samarbejdet i teamet.

De 5 elementer er beskrevet yderligere her:

 

Tillid: Er vi hudløs ærlige overfor hinanden? Herved kan vi skabe grundstenen for teamwork som er sårbarhedsbaseret tillid.

Konflikt: Har vi en ufiltreret, konstruktiv debat og udveksling af ideer? Det kan vi kun ved at have skabt den sårbarhedsbaserede tillid, som vi arbejdede med i første trin.

Commitment: Når vi som teammedlemmer har haft muligheden for at komme med vores input og ideer under konflikt, så oplever vi at vi committer os til de aftaler og beslutninger som der bliver truffet.

Ansvar: Vi kan holde hinanden ansvarlige når vi har en klar handlingsplan og fordelingen af roller er klar.

Resultater: Som team skal vi skabe fælles resultater – og det er muligt når de andre fire trin er opfyldt. Hvis ikke så er det at den enkeltes eget mål vil stå højere end det fælles mål.

I forløbet får I dels en indsigt i Everything DiSC personprofiler og de 5 adfærdsmønstre, herved giver det den indsigt der gør at du kan tænke i både/og i stedet for at tænke i enten/eller.