Menu Luk

Integrer nye medarbejdere - hvad er vores kultur

 Hvad er kulturen på vores arbejdsplads

Hvordan integrerer vi en ny medarbejder så det gavner medarbejdere og teamet

 – få indsigter i løbet af 4 timer, hvor vi spiller brætspil

 

Hvad er det der fylder i teamet – uden at vi taler om det i det daglige. Når vi taler om kultur på arbejdspladsen har vi både den formelle og den uformelle kultur.

Måske du er den nye kollega, eller du kan tydeligt huske hvordan der er. Husker den med, at der er ting som ”bare” er.

Så som den nye kollega kan det være vanskeligt at afkode hvad kulturen egentlig er. Ofte opdager de ”gamle” at de faktisk heller ikke nødvendigvis har bevidsthed om hvad kulturen på arbejdspladsen er. Opdag hvad der påvirker kulturen og på hvilken måde god ledelse påvirker kultur og værdier.

 

Hvem egner spillet sig til

 • I kan være et veletableret team der gerne vil blive klogere på jeres kultur, jeres vaner og jeres selvforståelse
 • I en Onboarding proces med en ny kollega
 • Det kan være teamet generelt, og hvor der kan nogle udfordringer lige nu. Få klarlagt ”hvor skoen trykker”
 • I vil gerne have italesat udfordringer og strukturer på arbejdspladsen

 

Selve spillet egner sig til en gruppe med 3 – 6 deltagere pr. spil.

Er der flere kan der simultant spilles flere spil.

Det er med en varighed på omkring 4 timer fra vi går i gang til vi har afsluttet.

 

Der er forskellige cases vi kan gøre brug af afhængig af hvad fokus skal være. Vi har mulighed for:

 • Efter Corona tiden, med meget hjemmearbejde og en nyuddannet medarbejder der blev ansat
 • Der er en case med en nyuddannet, ny medarbejder
 • En case med en ny, erfaren medarbejder

 

I spillet er I et team, der tager imod en ny medarbejder og I har både en rolle som team og som medarbejder.

Så den helt overordnede opgave bliver at sikre, at den pågældende medarbejder bliver godt integreret, så det gavner medarbejderen og teamet.

 

Hvad kommer vi igennem

Der er indledningsvis en kort introduktion af den fiktive organisation. En beskrivelse af teamet og en beskrivelse af den medarbejder, som casen er bygget op omkring.

 

I spillet vil det være på den måde at:

 • De situationer I bliver præsenteret for, er genkendelige situationer, som I vil kunne have i jeres hverdag med et indbygget konfliktpotentiale

 

 • Der er nogle forhåndsdefinerede værdier som I kommer til at arbejde med, og disse er:
  • Deltagelse
  • Indsigt
  • Fleksibilitet
  • Åbenhed

 

 • Vi arbejder med 4 områder, som er:
  • Organisationen
  • Opgaven
  • Det sociale
  • Det faglige

 

Inden for hver af områderne bliver der stillet dilemma spørgsmål, som I skal forholde jer til.

Afhængig af hvordan disse dilemmaer håndteres får I point, og der er undervejs i spillet forskellige refleksionsøvelser.

Der vil være en afrunding, hvor I kommer til at forholde jer til værdier.

 

I hvilke sammenhænge kan vi bruge spillet – og hvad kræver det af tid

I afsætter op til 4 timer.

Vi har lidt indledende snak inden spillet sættes i gang. Der spilles, I forholder jer til de spørgsmål og refleksionsøvelser der er, og vi afrunder spillet, hvor det kan være ud fra:

 • Hvilke indsigter har I fået undervejs
 • Hvad vil I tage med jer i hverdagen
 • Er der ting der skal justeres og ændres

 

I hvilke situationer kan vi bruge spillet

I kan f.eks. bruge det i forbindelse med:

 • Onboarding
 • Teammøder
 • Udviklingsdag
 • Ryste-sammen-arrangement

 

Hvordan kommer vi i gang

 • Du kan sende en mail til mig via nedenstående formular og så ringer jeg dig op
 • Du er også meget velkommen til at ringe direkte
 • Når du har besluttet dig for at I skal spille, så finder vi et tidspunkt der passer ind hos jer
 • Når vi har fundet tidspunkt har vi en snak inden i forhold til om der er særlige opmærksomhedspunkter som evt. skal inddrages hvis muligt
 • I står for lokale og forplejning

 

På dagen

 • Jeg kommer lidt før aftalt tid for at gøre spillet klar
 • Når vi er samlet fortæller jeg om spillet og hvad der kommer til at ske
 • Jeg sørger for at vi kommer godt omkring alle områder
 • Jeg udfordrer jer på relevante områder
 • Jeg sikrer at vi kommer omkring de indbyggede konflikter på en respektfuld måde
 • Vi samler op omkring værdier og drager paralleller til jeres hverdag
 • Hvilke indsigter har I fået
 • Hvad gør I i jeres hverdag fremadrettet
 • På hvilken måde holder I fast i det I beslutter

 

Prisen er:

 • Din pris for op til 4 timer hvor jeg medbringer spillet – og tager med igen, er kr. 12.500,- ekskl. moms. Heri er inkluderet transport på Sjælland.
 • Når dato er aftalt for workshoppen fremsendes faktura med en 8 dages betalingsfrist

 

Brug for en uforpligtende snak inden du beslutter dig, så send mig gerne en mail via nedenstående. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til mig.

Spil om kultur og værdier