Menu Luk

Jeg er din samtaleleder og hjælper med at skabe adfærdsforandringer

Når jeg arbejder med adfærdsforandringer, er Min tilgang er Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Det handler om nærvær, accept og selvomsorg.

Når jeg bruger ACT, så arbejder vi med at øge din villighed til at acceptere de ting, som du ikke har kontrol over, og øge din opmærksomhed på egne reaktionsmønstre.

Du vil opleve at jeg gør brug af opmærksomhedstræning og nærværs-øvelser (mindfulness).

Du kan forandre de ting du opdager. Når vi får bragt nærvær og opmærksomhed ind, giver det os mulighed for at vælge vores respons frem vi for bare at reagere per automatik.

Jeg er den samtaleleder der hjælper dig med at være mere nærværende og til stede i dit liv og over for dig selv. Det betyder også at jeg hjælper dig med at skabe en bevægelse i retning af øget selvaccept og selvomsorg.

Dorthe Søgaard_ erhvervscoach

ACT, eller Acceptance and Commitment Therapy, er en form for psykoterapi der fokuserer på at hjælpe dig til at acceptere dine tanker og følelser, samtidig med at du handler i overensstemmelse med dine værdier.

 

Her er tre nøglepunkter om, hvad ACT er særlig brugbart til

 • Accept af Følelser: ACT hjælper med at acceptere ens følelser og tanker uden at kæmpe imod dem, hvilket kan reducere psykologisk stress. Når vi taler om at acceptere, er det særdeles brugbart at tænke det som værende ”hvordan kan jeg være med det der er”.
 • Værdibaseret Handling: I terapien opmuntres du til handlinger, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier, hvilket kan forbedre livskvaliteten.
 • Mindfulness: ACT inkluderer mindfulness-praksis, som hjælper med at øge nærvær og bevidsthed i nuet, hvilket kan mindske bekymring og angst. Derfor vil du undervejs i vores forløb opleve mindfulness i en eller anden udstrækning.

 

Når du som person arbejder med adfærdsforandringer, er der flere værdifulde resultater du kan nå:

 • Øget Selvindsigt: du får en dybere forståelse af dine egne vaner, mønstre og motivationsfaktorer. Dette giver dem mulighed for at træffe mere bevidste valg.
 • Målrealisering: Ved at ændre adfærd kan du arbejde hen imod specifikke mål. Det kan være alt fra at tabe sig til at forbedre dine arbejdsrutiner.
 • En øget Trivsel: Positive adfærdsændringer kan føre til øget trivsel. Du kan opleve mindre stress, bedre søvn og mere energi.
 • Bedre Relationer: Når vi ændrer vores adfærd, påvirker det vores interaktioner med andre. Du kan opbygge sundere relationer ved at ændre uhensigtsmæssige mønstre.
 • Styrket Selvdisciplin: Arbejdet med adfærdsforandringer kræver vedholdenhed og selvkontrol. Du udvikler stærkere selvdisciplin og evnen til at overvinde forhindringer.
 • Livskvalitet: Adfærdsforandringer kan være med til at forbedre din livskvalitet. Det kan være alt fra at føle sig mere tilfreds med dig selv til at have mere tid til sjove aktiviteter.
 • Forebyggelse af stress: Adfærdsforandringer kan også bruges til at forebygge stress. Ved at implementere små ændringer i arbejdsmiljøet eller arbejdsrutinerne kan du reducere stressniveauer og fremme sund adfærd hos medarbejderne.

Da arbejdet med adfærdsforandringer er en individuel proces, vil resultaterne kunne variere fra person til person.

 

Her er de tre vigtigste grunde til, at du som leder kan bruge en samtaleleder, en ACT-coach:

 

 • Forbedret Lederskab og Kommunikation

– Det hjælper dig med at udvikle autenticitet og ægthed i din ledelsesstil.

– Du lærer at kommunikere mere effektivt med dine medarbejdere og skabe en positiv arbejdskultur.

 • Fokus på Psykologisk Fleksibilitet

– Det giver dig værktøjer til at håndtere udfordrende situationer og modstå negative tanker og følelser.

– Dette fører til bedre beslutningstagning og fleksibel adfærd som leder.

 • Motivation og Fastholdelse af Medarbejdere

– Metoden hjælper med at motivere medarbejdere til at fastholde kontakt til støtte og behandling.

– Dette fører til bedre fastholdelse og mindre personaleomsætning.

 

Som din ACT-coach kan jeg hjælpe dig med at navigere i udfordrende ledelsessituationer og styrke din evne til at lede med psykologisk fleksibilitet og autenticitet.

Lidelse er et grundvilkår

”Menneskelig lidelse er uundgåelig – det er kampen med lidelsen, der skaber problemer.” Det er en grundantagelse i ACT, at når vi får det dårligt, er det ikke fordi, vi er i stykker, forkerte eller unormale: ”People are not broken, they are trapped”.

Det siger mine kunder

Om evocon

evocon består af Dorthe Søgaard, og jeg er erhvervscoach. Med en kandidatuddannelse i Human Ressource Management og mere end 10 års erfaring i at drive min egen konsulentvirksomhed, har jeg arbejdet med mange ledere, der har oplevet lignende udfordringer som dig.

Min mission er at hjælpe dig med at blive den bedste leder, du kan være. Med min erfaring, min uddannelsesbaggrund og min brug af videnskabeligt baserede metoder som DiSC-profilerne, kan jeg give dig de værktøjer og teknikker, du har brug for til at håndtere din ledelse med tillid og succes.

Hos evocon vil du ikke bare få en erhvervscoach - du vil få en samarbejdspartner, som er dedikeret til at hjælpe dig med at nå dine ledelsesmål. Lad os sammen skabe den forandring, du ønsker at se.

Skal vi tage en uforpligtende snak?

Er du interesseret i en snak så book gerne en uforpligtende snak i min online kalender. Du er naturligvis også meget velkommen til at ringe til mig på telefon 60 71 25 30.