Menu Luk

Ledelsesspil - HIGH PERFORMERS

Spil jer til et endnu stærkere teamsamarbejde – på under 4 timer 

Og inddrag erfaringer fra jeres egen virkelighed.

Spillet HIGH PERFORMERS er et læringsspil, hvor der er fokus på at skabe et high perfomance team – og hvilke adfærdsmønstre der skal være tilstede.

 

Oplever du dig som

 • Solorytter eller teamplayer?
 • Har fokus på fremdrift eller på kvalitet?

Genkender du noget af nedenstående

 • Er du træt af, at I ikke indrømmer fejl og ikke spørger om hjælp
 • Er du frustreret over, at I ikke altid træffer fælles beslutninger
 • Er du træt af, at I ikke trækker i samme retning
 • Er du frustreret over, at I ikke tør være uenige og derfor ikke får diskuteret tingene ordentligt igennem

Derudover kan det være du oplever

 • Teamet som helhed ikke fungerer godt
 • Vi er ikke altid enige om vores strategiske fokus; om det er med fokus på fælles mål, fokus på teamet, eller med fokus på kvalitet
 • En følelse af, at du trækker læsset alene – eller medlemmer i teamet har denne følelse
 • Der er en manglende indsigt i, hvad de andre i teamet laver
 • Vi er gode til at lægge planer – men der bliver ikke altid fulgt op
 • Vi er ikke altid gode nok, til at huske hinanden på deadlines
 • Vi får ikke altid lavet helt klare aftaler
 • Vores mødekultur er ikke god – der kigges på telefoner og opmærksomheden forsvinder

Hvilken forandring opnår I ved at spille HIGH PERFORMERS på denne workshop

 • Spillet vil lære jer, hvordan I får skabt et tillidsfuldt rum, så I er mere åbne og ærlige overfor hinanden
 • Gøre jer i stand til hele tiden at have fokus på det fælles mål
 • Fokus på hvordan I kan samles og trække i samme retning, når motivation og performance er lavt
 • Vi får taget konflikter på en ordentlig måde
 • Vi får skabt en sund mødekultur

Hvad kræves for at spille HIGH PERFORMERS?

 • I er et (ledelses)team bestående af 3-8 deltagere
 • I arbejder sammen om at nå fælles mål
 • I skal afsætte 4 timer
 • I sikrer lokalefaciliteter og evt. forplejning

Når vi spiller

 • I spiller sammen mod spillet
 • I har en rolle som projektleder for et projektteam der ikke fungerer godt
 • Projektlederen skal træffe nogle beslutninger så teamet løfter sig til High Performance
 • Der er fokus på kvalitet og på performance
 • I introduceres til fem adfærdsmønstre som er: Tillid, Gode konflikter, Ejerskab, Fælles ansvar og Fælles mål

Så hvad vil I være i stand til med ”HIGH PERFORMERS”– efter bare 4 timer?

 • At forstå vigtigheden i at fejre succeser, som er med til at gøre, at vi tør indrømme fejl og fortælle om problemer
 • At afholde møder der også indeholder et kvalitetstjek
 • At indgå klare aftaler med specifikke deadlines
 • At se hvor vi kan støtte hinanden og hvordan
 • Bevidsthed omkring hvor vi oplever os som særligt stærke
 • Bevidsthed om hvad vi ønsker at blive bedre til
 • Konkrete handlingsplaner som teamet kan arbejde videre med efter spillet

Hvordan kommer vi i gang

 • Når du allerede ved hvilket tidspunkt der kunne være relevant for dig og teamet, så sender du blot en forespørgsel via nedenstående kontaktformular og jeg vender tilbage.
 • Er der spørgsmål der skal afklares, så ring blot eller send en henvendelse via kontaktformularen om, at du ønsker at blive kontakter omkring spillet.
 • Når vi har fundet tidspunkt har vi en snak inden i forhold til om der er særlige opmærksomhedspunkter som evt. skal inddrages hvis muligt.

Spørgsmål du måske sidder med lige nu kan være

 • Hvem kommer til os og faciliterer
  • Det er undertegnede du kommer til at have fornøjelsen af, at tilbringe 4 timer sammen med.
 • Hvad koster det, at investere i denne workshop
  • Din pris for 4 timer hvor jeg medbringer spillet – og tager med igen, er kr. 12.500,- ekskl. moms. Heri er inkluderet transport på Sjælland.
 • Når dato er aftalt for workshoppen fremsendes faktura med en 8 dages betalingsfrist
Ledelsesspil