Menu Luk

4 trin til at give kompetent kritik

Giv kompetent kritik

Hvordan kan jeg give kritik og rose – med samme “model”?

 

Det kan være du tænker at nedenstående er noget du selv har oplevet på egen krop, eller du har været den leder der har ageret som den leder der er omtalt her.

Har du på et tidspunkt skulle præsentere, gennemgå en opgave eller give et oplæg i forbindelse med et projekt, der skulle godkendes ud fra det du kommer med?

Så kan det være du har oplevet, at du i en sådan præsentation blev mødt af en sarkastisk bemærkning?

Eller du er som leder kommet med den bemærkning?

 

Michaels præsentation af opgaven

Michael havde en oplevelse i den kaliber. Han havde et oplæg der skulle præsenteres – for at få det godkendt.

Han havde arbejdet grundigt med oplægget, var godt forberedt og alt gik umiddelbart rigtig godt, lige indtil hans leder Lars kommer med en sarkastisk bemærkning, og at han ikke ville kunne godkende projektet.

Desværre nåede Michael ikke at få talt med Lars, da mødet var blevet afbrudt før tid af noget udefra kommende.

Heldigvis tager Michael fat på sin leder efter der er gået nogle dage. Men i løbet af de her dage går Michael rundt med en fornemmelse af ikke at slå til, han overvejer endda at sige sit job op, så slemt synes han den oplevelse var.

Hvad var tanken bag

Da Michael spørger ind til hvad der var tanken bag den lidt sarkastiske bemærkning, bliver hans leder meget overrasket. For lederen, Lars, havde på ingen måde tænkt, at det kunne opleves som nedgørende og han havde ingen ide om at det havde haft en så ødelæggende virkning på Michael.

Egentlig synes han at projektet var godt, men at der skulle lidt justeringer og tilpasninger til, før det endeligt kunne godkendes.

Ledercoaching

Jeg har ledercoaching med Lars og han fortæller ovenstående.

Han er meget overrasket over, at han egentlig var så dårlig til at fortælle, hvad han mente.

Han var meget tænksom over, at han faktisk havde såret Michael, og hvor det havde påvirket ham i så mange dage, og at Michael ikke havde fået ret meget fra hånden – og hvor tæt Michael havde været på at lægge sin opsigelse.

4 trin til at give kompetent kritik

Den ledersparring jeg har med Lars bringer os omkring det, at kunne give en kompetent kritik.

Som også er tæt forbundet med at kunne give ros.

Det betyder, at har du medarbejdere eller kolleger, hvor du gerne vil give noget feedback, kan du også bruge disse trin.

Du kan tage det som din personlige udvikling og er med til at øge din selvindsigt.

Det, der er hele bevæggrunden, er at skabe:

 • Grundlag for at kunne klare sig bedre
 • Skabe en god plan herfor
 • Fokus på det der er gjort og det der kan gøres

Og ikke at udløse:

 • Opgivenhed
 • Hjælpeløshed
 • Vrede
 • frustrationer

 

De 4 trin til at give kompetent kritik er:

 • Vær konkret
 • Fremsæt en løsning
 • Vær nærværende
 • Vær lydhør

De 4 trin er også de samme når du vil give ros.

De 4 trin er her lidt mere uddybet:

 • Vær konkret

Når du har episoden, vær da konkret omkring det, der er gjort godt, hvad der var gjort skidt og hvad det er der kan ændres på.
De her konkrete detaljer er også vigtige, når du vil give ros.

 • Fremsæt en løsning

Vær med til at finde den løsning der kan bruges, vær med til at finde forslag til hvordan problemerne kan håndteres. Tænk på, at det er her at der også kan skabes muligheder og alternativer, som måske slet ikke har været i spil indtil nu.

 • Vær nærværende

Husk altid at gøre det personligt, altså face-to-face. Aldrig i en mail.
Hvis du ikke tager den snak personligt, har den anden ikke mulighed for at spørge ind og få det uddybet – eller at komme med kommentarer.

 • Vær lydhør

Vis her empati. Vær opmærksom på hvordan kritikken tages. Hvad er det for en virkning den umiddelbart har.

Hvis du nu er modtager af kritik eller ros for den sags skyld, så kan du træne dig selv til at tænke på kritikken som værende information der er meget værdifuld for dig.

Tænk over om du går i forsvarsposition og overvej hvorfor det sker.

Træning til dig – giv kompetent kritik

I den kommende tid  vil jeg foreslå, at du øver de ovenstående 4 trin.

Gør det gerne i situationer hvor der ikke nødvendigvis er en meget kritisk situation.
Husk at der kan være meget omkring vaner og at du skal til og træne en ny vane.

Hvis du ikke har noget specifikt lige nu, så anbefaler jeg altid at tage en tidligere episode.
Forestil dig at du er i situationen.

Hvad kunne du have gjort og hvad vil du gøre anderledes med den viden du har om de 4 trin.

Træn det også gerne hvor det er ros du vil give.

Ønsker dig en behagelig dag.

Varme hilsner
Dorthe Søgaard

ps. og du er hjertelig velkommen til at skrive til mig på e-mailen. Jeg vender tilbage til dig så hurtigt jeg kan.