Menu Luk

Kan jeg styrke min robusthed

Måske du har oplevet noget i samme retning som Katja. Katja er relativ ny i sin rolle som leder og det er i den forbindelse jeg kender hende og arbejder tæt sammen med hende.

Tidligere var Katja en del af ”kollegerne” – men er inden for det sidste års tid blevet udnævnt som leder – og leder for nogle af sine tidligere kolleger.

Så ja hun står i en anden rolle – og skal både navigere i forhold til hvordan hendes kolleger ser på hende nu og dels lære ledelsesdisciplinen.

Ledelsesdisciplinen
Dengang vi gik i gang var vi omkring en test som gav hende forståelsen for, hvad der er hendes grundlæggende drivkraft og i den sparring var vi jo meget naturligt omkring, hvad der kunne være hendes medarbejderes drivkraft. Og der var flere aha oplevelser.

En af dem blev meget tydelig for Katja. Som var i forbindelse med en justering – en tilpasning  i teamet og dermed en forandring i teamet.

Inden vores snak ville Katja have kørt planen igennem, for hun havde jo besluttet hvad der skulle ske. Det blev meget tydeligt, at det helt klart ville give nogle åbenlyse udfordringer.
For der var ikke en eneste medarbejder der ville forstå, hvorfor hun overhovedet valgte denne rokade.

Hvad har robusthed af betydning
Katja har også oplevet, at hun står med rigtig rigtig mange opgaver der skal løses, samtidig med at hun skal lære sig selv bedre at kende i forhold til det at være leder.

Så hvorfor er det overhovedet vigtigt at tale om robusthed?

Fordi  Katja oplevede at skulle håndtere mange forskellige dilemmaer, et stort pres fra hendes leder, et pres fra medarbejdere og hendes ledelseskolleger i form af usagte konkurrencer og derudover hendes eget pres for at løse opgaven på en tilfredsstillende måde.

Derfor har Katja gennemgået den stresstest jeg anvender, som hedder StressIndikatoren – og som er en valideret test som er fra Dansk Psykologforbund – og jeg anvender den både til ledere og også til medarbejdere der er i stress eller hvor vi skal forebygge.
Det der et det helt essentielle i testen er indsigten i, hvad der presser dig som person, hvor du ligger i risiko for at udvikle stress, men i høj grad at afdække, hvad der er din buffer i forhold til stress. Og dermed arbejde med egen robusthed. Katja har et billede af, hvad hvordan hun anskuer en situation.

Er jeg i stand til at håndtere den – eller er det mere end jeg kan magte?

Den betydning hun tillægger en given begivenhed er afgørende for om stress opstår eller ej.

Hvorfor robusthed og stress er vigtige at kende
Nu hvor Katja og jeg mødes med jævne mellemrum i kraft af, at hun har en rolle som ny leder, da giver det rigtig god mening at tale om hvorfor hendes robusthed er vigtig og i forhold til stress.

For Katja har været i situationer, hvor dette ikke blev mestret og kan hive forskellige scenarier hvor hun har reageret uhensigtsmæssigt over for sine medarbejdere – og ledelseskolleger.

Det betød at der var en meget tydelig modstand og utryghed i den periode – og som hun nu kunne se meget klart – det gav en direkte indvirkning på den performance hendes medarbejdere leverede – i negativ retning.

Så udover at Katja får en forståelse for sig selv og hvad der stresser hende, hvor hende robusthed er – så har hun en helt anden adfærd i forhold til sine medarbejdere.
Katjas chef har nævnt det overfor mig – og han kan meget tydeligt se og mærke en positiv forskel.

Så uanset om du er leder eller ej – så kan en sådan stressIndikator hjælpe dig.  

Og nej du skal ikke nødvendigvis være i stress. 

Tværtimod – så er det en styrke at kende egne mestringsstrategier inden – og endda få et billede af hvor du har en styrke og fastholde den.

Når du gerne vil vide mere er du altid velkommen til at kontakte mig på +45 60 71 25 30.
Du kan også sende mig en mail på [email protected]

I forbindelse med forløb med blandt andet StressIndikatoren er der forskellige forløb.

Du kan se en af mulighederne her – med test og en feedback.

Det som Katja fik ud af at få lavet testen og få den gennemgået var dels en større forståelse for sig selv og hvad der stressede hende.

Det har gjort at hun har et ”træningsprogram” for sig selv, med punkter som gavner hende i forhold til stress – og hun opnår en større robusthed.

Vi har specifikt arbejdet med hvordan hun ændrer på en copingstrategi hvor oplevelser/problemer kommer til at fylde alt alt for meget – og det hun forestiller sig der vil ske er ikke et reelt billede.

Derudover oplever hun også, at hun agerer anderledes og mere hensigtsmæssigt i forhold til sine medarbejdere.

Håber du er blevet inspireret af ovenstående.

Jeg ønsker dig en behagelig dag

Hilsner
Dorthe Søgaard