Menu Luk

Hvorfor overhovedet tale om det?

Hvorfor overhovedet tale om det?

 

Det jeg rigtig gerne vil tale om, er emotionel intelligens – og hvorfor det er vigtigt at kende til.

 

Hvad tænker du når du hører emotionel intelligens (som forkortes EI)?  Det kunne være at du tænker, det er at være empatisk og det er også at have et positivt livssyn.

 

Det er mere end det – og det vil jeg gerne indvie dig i og hvor EI er en vigtig faktor som leder og vigtigt når vi omgås andre mennesker i det hele taget.

 

Emotionel intelligens handler om at være opmærksom på dine egne følelser og at kunne håndtere dem på en sund måde.

Tænk på en situation, hvor du bliver vred eller frustreret. En person med høj emotionel intelligens vil være i stand til at genkende, hvad der udløser disse følelser og finde måder at håndtere dem konstruktivt på. De vil være i stand til at udtrykke deres frustration på en respektfuld måde og finde løsninger i stedet for at reagere impulsivt eller aggressivt.

På samme måde handler emotionel intelligens også om at kunne læse og forstå andres følelser. Tænk på en situation, hvor du er sammen med en ven, og som ser trist ud.

En person med høj emotionel intelligens vil være i stand til at opfange disse tegn på tristhed og vise medfølelse og støtte. De vil kunne sætte sig i den andens sted og være opmærksomme på, hvordan de kan være til hjælp og støtte.

Emotionel intelligens handler om at skabe gode relationer med andre ved at være opmærksom på og forstå følelser – både vores egne og andres. Det kan hjælpe os med at kommunikere mere effektivt, opbygge stærkere forbindelser og navigere i forskellige sociale og følelsesmæssige situationer på en mere succesfuld måde.

 

I et erhvervscoachingforløb med Martin har vi fokus på Emotionel intelligens

Martin er mellemleder og vil nok blive betragtet som en der er opmærksom på de medarbejdere der er i hans team. Han er vellidt, både af sine medarbejdere og sin leder.

I vores indledende samtaler hvor vi taler om EI og jeg præsenter Martin for hvad der er indeholdt heri, er han af den overbevisning at han helt sikkert ligger på et højt niveau af emotionel intelligens. For han er empatisk og positiv.

Definitionen af emotionel intelligens er i denne her situation ikke bred nok. For der er nogle kritiske elementer i forhold til EI som er vigtige at have med, når vi arbejder med EI. Det vender jeg tilbage til.

 

Der er andre elementer i forhold til at være den venlige og positive leder som Martin er, og som han kan mangle i sit lederskab.

 

Noget af det som Martin selv nævner i forhold til noget af det han gerne vil blive bedre til – for det er han ikke da vi starter vores forløb op.

·       At kunne give feedback til medarbejderne, også den svære

·       At få sagt fra på en god og respektfuld måde

·       At kunne drive projekterne igennem på en god måde

 

De er bl.a. elementer i EI – og for Martin vigtige at arbejde med. Og han vil gerne styrkes i forhold til det at håndtere svære udfordringer.

 

Hvad kan jeg gøre for at øge min emotionelle intelligens

Om du er leder som Martin eller ej, så prøv et kort øjeblik at reflektere kort over nedenstående tre spørgsmål:

* Hvad er forskellene mellem, hvordan du ser dig selv, og hvordan andre ser dig?
* Hvad betyder noget for dig?
* Hvilke ændringer vil du foretage for at nå dine mål?

 

Når vi taler om følelsesmæssig intelligens har vi 4 hovedområder 

 • Selvbevidsthed/selverkendelse
 • Selvledelse/selvkontrol
 • Social bevidsthed
 • Relations styring

 

Deler vi de 4 hovedområder op, og putter lidt flere ord på, så kan du se af figuren her i nedenstående hvad de indeholder, og som jeg normalt har med for at give et visuelt billede af områderne:

 

 

 

 

Koger vi det endnu mere ned, så kan vi tale om 12 elementer, som er:

 

Selvbevidsthed/Selverkendelse dækker over:

 • Følelsesmæssig selvbevidsthed
 • Selvkontrol
 • Tilpasningsevne

 

Selvledelse/Selvkontrol dækker over:

 • Præstationsorientering
 • Positivt syn

 

Social bevidsthed dækker over:

 • Empati
 • Organisatorisk bevidsthed

 

Relationer/relations ledelse dækker over:

 • Indflydelse
 • Coaching- og mentorfunktion
 • Konflikthåndtering
 • Teamwork
 • Inspirerende ledelse

Uden du nødvendigvis kender EI i dybden så prøv at se på de 4 overordnede områder og sæt et tal på, med skalaen 1-4 hvor meget (4) eller hvor lidt (1) behersker du det pågældende område.

 

Skal Martin opnå gode resultater som leder er der ovenstående kompetencer der er gode kompetencer

Nogle af de områder hvor Martin allerede er stærk er indenfor: empati, positivt syn og selvkontrol.

Der hvor Martin skal have fokus og udvikling er omkring: præstation, indflydelse, konflikthåndtering, teamwork og inspirerende ledelse.

Hvis Martin fx var god til konflikthåndtering, ville han være hjemmevant med at give folk kritisk feedback. Og hvis han havde bedre overtalelsesevner og var god til at bruge sin indflydelse, ville han nemmere kunne give den svære feedback til sine medarbejdere, og dermed hjælpe dem med at blive bedre til deres arbejde.

At kunne tage fat i problemer netop, når de opstår, er kernen i konflikthåndtering. Martin kunne også bruge indflydelsesstrategien for at forklare en kollega, at han ønsker at se ham få succes, og måske hjælpe til at kollegaen justerede/tilpassede sin attitude.

Martin ville også mere succesfuldt opnå forandringer, hvis han blev en mere inspirerende leder. En inspirerende leder kan formulere en vision, der resonerer følelsesmæssigt med ham selv og sine medarbejdere.

Det er nøglen til at skabe den motivation, der får en arbejdsplads til at skifte kurs og retning. Flere undersøgelser viser, at der en stor sammenhæng mellem kompetencer indenfor følelsesmæssig intelligens og visionært lederskab.

 

Martin er fuldt ud bevidst om, at han skal udvikle en balance på tværs af de forskellige kompetencer. For herigennem opnår han de gode resultater.

 

Hvad kan du gøre

Udover at du kan vælge den test hvor vi bl.a. afdækker emotionel Intelligens (testen hedder 15FQ+ som du kan se mere om her… linke), så kan du lige nu kigge på de 4 kvadranter som vist i tegningen først i indlægget her og stille dig følgende spørgsmål ud fra de sætninger der står skrevet – og brug evt. skalaen 1-4:

·       Hvor ser du dig selv som værende stærk

·       Hvor kan det halte

·       Hvad ville en kollega sige om dig og din placering

·       Hvad ville en af dine medarbejdere sige

 

Hvorfor det er vigtigt at styrke ens kompetencer indenfor emotionel intelligens (h3)

Vi ved fra forskningen at mangler lederen EI-kompetencer kan det aflæses på de resultater der skabes. Det vil ofte være sådan at der er stor afstand mellem lederens selvvurderinger og hvordan andre ser lederens evner. Derfor også lige den lille øvelse øverst – og vend det evt. med dine ledelseskolleger.

 

Ved at sætte skarpt på emotionel intelligens kan du opnå flere forandringer i dit liv

 

Nogle af dem er listet her i nedenstående:

 • Forbedrede relationer: Du vil være i stand til at opbygge mere dybdegående og meningsfulde forbindelser med andre mennesker. Ved at forstå andres følelser og perspektiver bedre kan du styrke dine relationer og skabe mere harmoniske interaktioner.
 • Øget selvbevidsthed: Du vil udvikle en større bevidsthed om dine egne følelser, reaktioner og mønstre. Dette giver dig mulighed for at identificere og håndtere eventuelle blinde pletter eller uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og arbejde på at forbedre dem.
 • Bedre kommunikation: Med øget emotionel intelligens vil du kunne kommunikere mere effektivt. Du vil være bedre til at udtrykke dine egne følelser og behov, samtidig med at du viser lytten og forståelse for andres perspektiver. Dette kan føre til mere konstruktive samtaler og færre misforståelser.
 • Effektiv konflikthåndtering: Du vil have bedre værktøjer til at håndtere konflikter på en mere konstruktiv måde. Du vil være i stand til at bevare roen, lytte til andre, håndtere dine egne følelser og finde løsninger, der er til gavn for alle parter.
 • Personlig vækst og udvikling: Ved at arbejde med din emotionelle intelligens kan du opnå en større personlig vækst. Du vil blive mere opmærksom på dine styrker og svagheder og være i stand til at udvikle dine evner og kompetencer yderligere.

 

Så der er flere områder hvor det gavner og den proces kræver bevidsthed, øvelse og vedholdenhed.

 

 

Hvad specifikt kan jeg gøre for at styrke min emotionelle intelligens

 

I de forløb jeg har hvor vi arbejder med at styrke pågældendes emotionelle intelligens er der flere specifikke ting vi kigger på.

Her i nedenstående finder du et udpluk af nogle konkrete forslag. Det skal siges at vedkommende og jeg afdækker på hvilken måde der skal arbejdes med de udvalgte områder.

 

 • Øv dig i at være opmærksom på dine egne følelser: Tag regelmæssigt tid til at reflektere over, hvordan du har det, og vær opmærksom på dine følelsesmæssige reaktioner i forskellige situationer. Desto mere bevidsthed du har om dine egne følelser, desto bedre vil du kunne forstå og håndtere dem.

 

 • Udvikl empati: Prøv at sætte dig i andres sko og forsøg at forstå deres perspektiver og følelser. Lyt aktivt til andre menneskers oplevelser og vis interesse for deres følelsesmæssige tilstand. Dette vil hjælpe dig med at udvikle en dybere forståelse for andre mennesker og styrke dine sociale forbindelser.

 

 • Øv dig i at styre dine følelser: Lær at regulere dine følelser og reaktioner i forskellige situationer. Det indebærer at kunne genkende og håndtere negative følelser som vrede eller frustration på en konstruktiv måde. Teknikker som dyb vejrtrækning, mindfulness og refleksion kan være nyttige værktøjer til at opnå dette.

 

 • Forbedr din kommunikation: Kommunikation spiller en afgørende rolle i at udvikle dine relationer og forståelse af andre. Prøv at udtrykke dig klart og ærligt, og vær opmærksom på både verbal og nonverbal kommunikation. Lyt aktivt til andre, vis empati og vær åben for feedback.

 

 • Selvomsorg: Pas på dig selv fysisk, mentalt og følelsesmæssigt. Prioritér aktiviteter, der fremmer dit velvære, såsom motion, søvn, afslapning og hobbyer. Når du er i balance og har det godt med dig selv, er du bedre rustet til at håndtere følelsesmæssige udfordringer.

 

 • Vær åben for læring: Vær villig til at lære af dine erfaringer og fejltagelser. Tænk på udfordrende situationer som muligheder for personlig vækst og udvikling. Vær nysgerrig og opsøgende i din tilgang til at forstå dig selv og andre.

 

 • Træn konfliktløsning: Lær at håndtere konflikter på en konstruktiv måde. Arbejd på at udvikle dine evner til at lytte, finde fælles grund og nå til kompromiser. Konflikter kan være en kilde til læring og forbedring af dine relationer, når de håndteres på en sund måde.

 

 • Ovenstående er et lille udpluk af de ting der kan arbejdes med. Når vi har valgt områderne, hvor pågældende skal styrkes, arbejder vi mere adfærdsterapeutisk med de specifikke punkter.

 

Er du nysgerrig på at se lidt mere om det overordnede der danner grundlag for arbejdet med EI, så lad dig inspirere her, hvor selve personlighedstesten 15FQ+ står nærmere beskrevet

 

Hvis du vil høre nærmere og hvordan jeg f.eks. i individuelle forløb anvender testen, så er du meget velkommen til at skrive direkte tilbage til mig, alternativt at du booker en tid i min online kalender til en helt uforpligtende snak. Så får både du og jeg det i vores kalendere.

 

Er der nogen for hvem dette kunne have interesse, så er du meget velkommen til at dele.