Menu Luk

Et 9 måneders ledermentor forløb med personlig en-til-en sparring

Forløb for dig der er kvindelig leder og som har ambitioner i din karriere

Et forløb hvor vi mødes eller har Teams møder 9 gange, og de placeres inden for en 12 måneders periode. Som udgangspunkt har vi møde en gang om måneden.

 

Et forløb for dig, fordi du tager det personlige lederskab seriøst og fordi du har ambitioner om at opnå endnu større selvindsigt. Som er til gavn for dig, dine medarbejdere og din chef.

Når jeg har forløb for kvindelige ledere er det fordi jeg igennem mine 25 år i erhvervslivet har oplevet, at kvinder er mere åbne overfor deres egen udvikling.

Åbne overfor at styrke dem selv, så de kan stå stærkere i det de kan og være mere tro i egne værdier.

 

Som din ledermentor får du personlig sparring

I dette forløb har du 9 måneders sparring, udelukkende til dig og de udfordringer du har. Det kan være på områder du gerne vil blive klogere på i forhold til din ledelsesrolle og din personlige udvikling.

Det du får ud af det, er personlig udvikling og en større personlig indsigt. Hvilket i sig selv kan være med til at gøre dig stærkere i dit ledelsesrum.

Hen over de 9 måneder mødes vi personligt, eller på Teams, 1 gang om måneden i op til 1,5 time.

Vi tager afsæt i en personlighedstest, så du får arbejdet med dine styrker og får fokus på dine opmærksomhedspunkter.

Jeg har stort fokus på det, der er dine styrker, så du vil opleve en blanding af at blive endnu stærkere og endnu mere kongruent i det du allerede gør. Og opleve at du på denne måde kommer til at shine meget mere og være endnu mere groundet i det du gør – og gerne vil gøre.

Så du opnår en mere entydig platform som leder.

 

Din personlige udvikling

I forløbet har du dit personlige frirum, du får en mulighed for at blive endnu klogere på dig, dine styrker, dine værdier og samtidig have en sparringspartner, en mentor som du kan drøfte aktuelle cases med.

Du får en fortrolig sparringspartner, så er du alene i forhold til sparring om forhold i virksomheden, udfordringer i relation til egen chef eller i forhold til håndtering af medarbejdere, så er det her, at du kan drøfte og vende disse ting.

Jeg er din sparringspartner, din mentor udelukkende til dig og de ting der fylder hos dig.

 

Det kan også være at du oplever et ønske om at sætte fokus på:

 • egen robusthed
 • begrænsende overbevisninger
 • problematikker i forhold til medarbejdere eller ledelseskolleger
 • at opnå bedre samtaler med medarbejdere
 • at få sparring på irritationsmomenter
 • at blive bedre til den gode feedback

 

Du opnår indsigter så du netop kan agere i tide, så du kan være på forkant.

 

Hvad kommer du til at opleve i dette mentorforløb

Udover at jeg altid anvender en test, som enten er en personlighedstest eller en DiSC profil, så kan de områder vi kommer omkring f.eks. være:

 

 • Sparring omkring dig og din udvikling
 • Sparring om situationer med dine medarbejdere
 • Sparring omkring den vanskelige samtale
 • Sparring omkring rekruttering og hvad du skal have spurgt ind til
 • Din egen robusthed
 • Hvordan håndterer du stress hos medarbejdere
 • Hvad stiller jeg af gode spørgsmål i en medarbejderudviklingssamtale
 • Hvordan giver jeg feedback
 • Hvad gør jeg i en opsigelsessituation
 • Hvad skal der stå i opsigelsen

Områder hvor jeg bl.a. har hjulpet er:

 • Sparring på test og sparring på, hvordan det kommer til anvendelse i din hverdag, så det bliver praktisk anvendeligt
 • Sparring i forhold til egne værdier
 • Vi arbejder med de områder du gerne vil blive stærkere i
 • På områder hvor vi skal gå et spadestik dybere, fordi der ligger noget på et dybere plan, så introducerer jeg dig for nogle mere terapeutiske værktøjer som passer ind i din personlige udvikling. Jeg bruger specifikke samtaleterapeutiske værktøjer, fra NLP og metakognitiv terapi. Som du bl.a. også kan se mere til på Din Online Terapeut, som er en del af evocon
 • Der kan være tankemylder, hvor du bliver introduceret for enkle metakognitive værktøjer
 • Sparring i forhold til stress. Din egen forebyggelse eller hos medarbejdere
 • Er der stress der skal håndteres og /eller forebygges, så får du værktøjer hertil. Det kunne bl.a. være mentaltræningdu introduceres for, hvor du nemt træner hjemme, ved at lytte til specifikke lydfiler 15 min om dagen
 • Der kan være en form af intuitiv rådgivning. Der kan være spørgsmål jeg stiller dig fordi det er det rette og jeg har en intuition på, at lige netop det spørgsmål skal stilles.

 

Jeg gør meget ud af at sammensætte et forløb der passer specifikt til dig. Derfor har jeg heller ikke en pakke med 9 emner vi skal igennem. Det afhænger af hvor du er i dit liv, i din karriere, din egen personlige udvikling, din selvindsigt og hvad der fylder hos dig.

 

I nedenstående ser du et eksempel på, hvordan et forløb kan sammensættes:

 

Dit mentorforløb kan se ud som nedenstående

 1. Indledende afklaringssamtale, for at finde ud af om vi skal sætte et forløb i gang
 2. Beslutter du dig for at jeg skal være din ledermentor, sender jeg dig et betalingslink til forløbet
 3. Når aftalt selve testen, her personlighedstesten 15FQ+, modtager du link til testen, sendt til din mailboks og udfylder den online (20-25 minutter tager det)
 4. Du udfylder personlighedstesten og på første møde gennemgår jeg overordnet personlighedstesten
 5. Vi gennemgår elementer i forhold til emotionel intelligens og hvad det betyder at have en øget selvindsigt. Vi sætter fokus på nogle af de områder som vil være gavnlige at arbejde med
 6. Hvad er det du tager med ind i virksomheden som person
 7. Oplever du mange tanker og et tankermylder, kommer vi omkring det at kunne håndtere tankemylderet
 8. Hvordan kan du håndtere at være i en presset hverdag. Hvordan kan du sætte en hverdag så du ikke bliver stresset – og forplanter en evt. stress ud blandt dine medarbejdere
 9. Hvordan kan du bruge mentaltræning til at blive endnu skarpere og stå endnu stærkere. Når du mentaltræner er det med lydfiler tilpasset dig og dine udfordringer, og det er med 15 minutters træning hver dag. Da det er lydfiler, kan du træne uafhængigt af hvor du er
 10. Hvilke værdier er vigtige for dig som person – og som leder
 11. Hvordan kan du arbejde med den indre kritiker du kan have
 12. Hvad gør du når du higer efter anerkendelse, og det påvirker din hverdag
 13. Hvad skal der til for at holde dit momentum
 14. hvordan forholder du dig til en medarbejder du skal give en advarsel eller måske opsige

 

Udfordringer jeg står over for

Har du en specifik situation du vil vende, gør vi det, er der brug for at sætte mere fokus på hvordan du arbejder med din empati og din emotionelle adfærd og egen adfærd så tager vi fat på det det – hvilket vi uanset hvad kommer omkring da du kommer igennem personlighedstest.

Det kan også være at du er i en meget stressende periode og du ønsker at skabe mere ro i dit hoved så får du teknikker hertil.

Måske du har en tilbagevendende frustration eller irritation over en adfærd der ikke fungerer for dig – så kan vi gå ind og arbejde med det. F.eks. at du bliver nervøs hver gang du skal præsentere noget og dermed ikke får sagt de ting du egentlig gerne vil sige, og det kan være du bruge mange dage op til med at være nervøs og sover dårligt. Der kan sagtens være helt andre ting du tumler med.

Hvis du lige nu stopper op og laver en liste, enten i hovedet eller du skriver ned hvad du lige nu kunne have brug for hjælp til – for så du et billede af hvad der kunne være af interessante sparringspunkter.

Udover punkterne beskrevet i ovenstående kunne det også være eksempler som:

 • Hvordan håndterer jeg ledelseskolleger
 • Hvordan får jeg taget en snak om dårlig performance
 • Hvordan får jeg givet en opsigelse på en ordentlig måde
 • Hvordan håndterer jeg det pres jeg konstant oplever mig selv i
 • Hvordan bliver jeg bedre til at sætte egne mål
 • Hvordan får jeg de gode samtaler med mine medarbejdere
 • Hvordan kan jeg bruge en jobprofil til snak om udvikling
 • Hvordan håndterer jeg egen leder og de krav der kommer derfra

 

Du kan i de ovenstående eksempler se, at der kan være forskellige vinkler. Derfor vægter jeg det højt, at der er fleksibilitet til at kunne veksle og tage de ting der pludseligt kan opstå.

 

Forandringer du opnår

Fordi du løbende har sparring, vil du opleve at du rykker dig og du får indsigter der gør, at du bliver mere kongruent, dvs.  i overensstemmelse med dig selv i forhold til dig og din ledelsesform.

Du oplever din egen personlige udvikling, som kan være til stor glæde for dig selv, men også i mange andre sammenhænge, som i forhold til dine medarbejdere, dine ledelseskolleger og andre omkring dig.

 

For at opnå den fulde forandring skal du ville det. Du skal ville investere i vores sessioner hver måned.

Du skal ville træne det som vi aftaler hver gang. Jeg gør meget ud af, at der ikke er alt for meget, der skal arbejdes med på en og samme tid, for har desværre alt for ofte set, at hvis vi vil sætte fokus på for mange ting, så er der ingen ting der gives fuld fokus.

Det er mellem vores samtaler at du får trænet. Og det er her at forandringen sker.

 

Hvad skal du investere i dit mentorforløb

Udover at du skal ville det og netop derfor afsætte tiden til det så:

 • Tid 9 gange á 1,5 time
 • Tid til at udfylde test og læse egne testresultater
 • Tid til egen træning som bliver meget praksisorienteret
 • Tid til at reflektere og at komme med aktuelle cases

 

Det koster dig en månedlig ydelse på kr. 2.250,00 ekskl. Moms.

På din faktura vil det fremgå som “ mentor-sparring”.

Du får en mentor der er forberedt og som giver dig mere udover, da der også er min forberedelse mellem hver samtale.

Ja tak – jeg vil gerne i gang.

Når de 9 måneder er slut, kan jeg så fortsætte?

Ja det kan du og jeg har her endnu et attraktivt forløb til dig med en lidt anden sammensætning og månedlig pris.

 

Hvorfor kan jeg hjælpe dig som din personlige mentor

 • Jeg har 25 års erfaring inden for feltet
 • Jeg er certificeret i flere testværktøjer
 • Jeg har en stor erfaring i den praktiske anvendelse af testværktøjer
 • Jeg bruger stresscoachingværktøjer
 • Jeg anvender intuitiv coaching
 • Jeg bruger samtaleterapeutiske værktøjer
 • Jeg kan sparre med dig omkring ansættelsesretlige problematikker og hvad du bør undersøge
 • Jeg kan arbejde med dig og forhold til din egen konflikt adfærd
 • Jeg kan arbejde med dig og din udvikling på det helt personlige plan. F.eks. Irritation der kommer til at fylde for meget
 • Jeg arbejder med dig omkring evt. angst, og/eller uro omkring det at skulle præsentere
 • Jeg hjælper dig til at slippe behovet for anerkendelse
 • Du bliver trænet i at kunne tage de mere vanskelige samtaler
 • Hjælper dig til at give den gode feedback og hvorfor det er så vigtigt at kende sig selv og egne oplevelser i forbindelse med at modtage feedback

 

Hvad nu hvis jeg ikke kan alle 9 måneder?

 • Der kan være situationer hvor du ved, at lige netop den specifikke måned, da kan du ikke. Derfor er forløbet sammensat således, at de 9 måneder skal være placeret inden for en 12 måneders periode. Så kan der planlægges med spidsbelastninger, ferier og andet.
 • Hvis du har brug at komprimere forløbet, qua en given situation i virksomheden, så er det også en mulighed.

I begge ovenstående situationer, vil du hver måned i en 9 måneders periode modtage en faktura, så denne del af forløbet ændres ikke.

 • Hvis jeg nu stopper i pågældende virksomhed der har betalt for ledermentorforløbet, stopper forløbet så også?

Da det her er din virksomhed der betaler for forløbet så som udgangspunkt ja, medmindre der er indgået en aftale om at du kan fortætte og de bekræfter dette.

 • Hvis jeg nu har været i gang med ledermentorforløbet og jeg nu ansættes i en ny virksomhed og gerne vil fortsætte et forløb, er det så muligt.

Det vil du kunne, og det er ikke sådan at vi så skal starte et nyt 9 måneders mentorløb op. Da vil jeg foreslå den anden variant, hvor der ikke er en test inkluderet (fordi du da allerede har den).

 • Hvis du efterfølgende ønsker at fortsætte forløbet – er det da muligt?

Ja det er en mulighed og der vil her være en særpris, da du allerede har været i gang med dit mentorforløb

 

 

Hvis jeg nu undervejs finder ud af at jeg alligevel ikke kan tage forløbet?

Forretningsbetingelserne er således at:

 1. Vælger du at stoppe efter du har tilmeldt dig forløbet, er der et opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned.
 2. Stopper du forløbet inden de 3 første måneder bliver du faktureret for et stk. test, til en pris på kr. 2500,00 ekskl. Moms

Ønsker du ikke at fortsætte forløbet skal det skriftligt opsiges på mail til [email protected] og du har modtaget en bekræftelse herpå, først der er opsigelsen af forløbet gældende

Disse betingelser vil også stå angivet i handelsbetingelserne når du tilmelder dig forløbet.

Når de 9 måneder er slut, kan jeg så fortsætte?

Ja det kan du og jeg har her endnu et attraktivt forløb til dig med en lidt anden sammensætning og månedlig pris.

 

Hvorfor kan jeg hjælpe dig som din personlige mentor

 • Jeg har 25 års erfaring inden for feltet
 • Jeg er certificeret i flere testværktøjer
 • Jeg har en stor erfaring i den praktiske anvendelse af testværktøjer
 • Jeg bruger stresscoachingværktøjer
 • Jeg anvender intuitiv coaching
 • Jeg bruger samtaleterapeutiske værktøjer
 • Jeg kan sparre med dig omkring ansættelsesretlige problematikker og hvad du bør undersøge
 • Jeg kan arbejde med dig og forhold til din egen konflikt adfærd
 • Jeg kan arbejde med dig og din udvikling på det helt personlige plan. F.eks. Irritation der kommer til at fylde for meget
 • Jeg arbejder med dig omkring evt. angst, og/eller uro omkring det at skulle præsentere
 • Jeg hjælper dig til at slippe behovet for anerkendelse
 • Du bliver trænet i at kunne tage de mere vanskelige samtaler
 • Hjælper dig til at give den gode feedback og hvorfor det er så vigtigt at kende sig selv og egne oplevelser i forbindelse med at modtage feedback

 

Hvad nu hvis jeg ikke kan alle 9 måneder?

 • Der kan være situationer hvor du ved, at lige netop den specifikke måned, da kan du ikke. Derfor er forløbet sammensat således, at de 9 måneder skal være placeret inden for en 12 måneders periode. Så kan der planlægges med spidsbelastninger, ferier og andet.
 • Hvis du har brug at komprimere forløbet, qua en given situation i virksomheden, så er det også en mulighed.

I begge ovenstående situationer, vil du hver måned i en 9 måneders periode modtage en faktura, så denne del af forløbet ændres ikke.

 • Hvis jeg nu stopper i pågældende virksomhed der har betalt for ledermentorforløbet, stopper forløbet så også?

Da det her er din virksomhed der betaler for forløbet så som udgangspunkt ja, medmindre der er indgået en aftale om at du kan fortætte og de bekræfter dette.

 • Hvis jeg nu har været i gang med ledermentorforløbet og jeg nu ansættes i en ny virksomhed og gerne vil fortsætte et forløb, er det så muligt.

Det vil du kunne, og det er ikke sådan at vi så skal starte et nyt 9 måneders mentorløb op. Da vil jeg foreslå den anden variant, hvor der ikke er en test inkluderet (fordi du da allerede har den).

 • Hvis du efterfølgende ønsker at fortsætte forløbet – er det da muligt?

Ja det er en mulighed og der vil her være en særpris, da du allerede har været i gang med dit mentorforløb

 

 

Hvis jeg nu undervejs finder ud af at jeg alligevel ikke kan tage forløbet?

Forretningsbetingelserne er således at:

 1. Vælger du at stoppe efter du har tilmeldt dig forløbet, er der et opsigelsesvarsel på løbende måned plus en måned.
 2. Stopper du forløbet inden de 3 første måneder bliver du faktureret for et stk. test, til en pris på kr. 2500,00 ekskl. Moms

Ønsker du ikke at fortsætte forløbet skal det skriftligt opsiges på mail til [email protected] og du har modtaget en bekræftelse herpå, først der er opsigelsen af forløbet gældende

Disse betingelser vil også stå angivet i handelsbetingelserne når du tilmelder dig forløbet.

 

Har du spørgsmål i forhold til forløbet, til betingelserne eller andet, så send endelig en besked til mig, så tager vi en uforpligtende snak herom.