Menu Luk

Forløb over 5 gange

Her får du et skræddersyet ledersparringsforløb. Hvilket også betyder, at det kan være forskellige testværktøjer du kommer til at stifte bekendtskab med.

Dog er vinklen ledelse og din ledelsesstil. Og hvad er Best Practice når vi taler Ledelse.

Det er vigtigt fordi som leder er det særdeles nyttigt at forstå sig selv og andre – derfor er det godt når lederudvikling er en del af dit liv som leder, og du finder din stil og styrker denne.

Du får at vide hvad dine præferencer er i forskellige sammenhænge, både i forhold til mødet med andre og i særdeleshed når du skal lede andre der er “anderledes” end dig selv.

 

Forløbet er for dig der kan genkende nogle af nedenstående situationer….

 

 • Du er ny leder
 • Du har ikke fundet din egen tydelige stil endnu
 • Du vil gerne have mere fokus på dine styrker
 • Du føler dig ind imellem usikker i din nye rolle
 • Du føler du famler lidt efter din egen rolle
 • Du vil gerne arbejde med helt specifikke områder, hvor du ønsker at udvikle
 • Du har ikke umiddelbart nogen du kan sparre med omkring det at have medarbejdere
 • Du synes det kan være svært det med ansættelsesretten – og hvem taler jeg med
 • Du har mange opgaver der skal håndteres – og hvordan får jeg prioriteret hvad der er det vigtigste
 • Du har ikke helt klarhed over egne værdier – værdier som er med til at sætte retningen for dig
 • Du er måske i en situation, hvor du både skal lede dine medarbejdere – og samtidig lede opad?

 

Hvorfor er du leder?

Vi motiveres af forskellige aspekter i vores arbejde.

 • Er du bevidst om hvad der motiverer dig?
 • Ved du hvad der dræner dig som leder?
 • Din ledelsesstil og tilgang til at uddelegere? Herunder dine styrker og dine udfordringer
 • Hvordan skal jeg lede og uddelegere i forhold til medarbejdere der har andre præferencer?
 • Hvordan får jeg skabt et miljø, hvor mine medarbejdere kan finde deres egen naturlige motivation? Og herved kan de også yde deres bedste
 • Hvordan udvikler jeg andre?
 • Og med min ledelsesstil hvad er fordel og ulemper i forhold til at udvikle mine medarbejdere?
 • Hvordan oplever min leder mig? Som omhandler det aspekt at skulle lede opad

 

I testen Work Of Leaders 

Her får du fokus på helt håndgribelige trin til effektiv ledelse af flere. Så det er relevant for ledere på alle niveauer.

Profilen er opbygget i fire overordnede afsnit:

 1. Kend dig selv – med fokus på  egne styrker og udfordringer som leder
 2. Vision – her får du belyst styrker og begrænsninger i forhold til at skabe et formål for din virksomhed, din gruppe eller en enkeltperson.  
 3. Alignment – hvordan opnår jeg tilslutning til visionen. Denne sikrer, at alle arbejder i samme retning, både opgavemæssigt og følelsesmæssigt.
 4. Gennemførelse handler om, at visionen gøres til virkelighed. Hvordan sikrer jeg som leder, at alle betingelser er på plads. For at være vellykket her kræver det, at du som leder viser et omfattende engagement og støtte.

 

I forløbet vil du arbejde med de områder vi aftaler.

Du får i forløbet en enestående mulighed for at arbejde med de udvalgte områder, at arbejde på at integrere dem i din hverdag, fordi vi undervejs taler sammen og sikrer at du får dine nye færdigheder integreret som en del af dig og din styrkede ledelsesprofil.

 

Derfor er dette af værdi for dig:

 • Du er ny i dit lederjob, eller brug for ny sparring
 • Du har ansvar for medarbejdere
 • Du finder det nogen gange svært
 • Du vil gerne finde din unikke ledelsesstil
 • Og samtidig have dig selv med i din ledelsesstil

 

Den værdi du får med dig er:

 • Du får tydeliggjort dine styrker
 • Du får redskaber til at håndtere de mange opgaver du har
 • Du får redskaber til at forebygge stress – og dermed også hvordan du skal agere i forhold til dine medarbejdere
 • Du lærer den kognitive tilgang, hvor tanker påvirker følelser & handling
 • Du får en sparringspartner på det ansættelsesretlige område, hvad gør jeg i forhold til de udfordringer der også kan være i forhold til medarbejdere – og hvornår kan jeg agere
 • Derudover er det et forløb, hvor du udfylder en ledelsesprofil og som danner udgangspunkt for forløbet

 

Vi mødes 5 gange og forløbet strækker sig over 1 år – afhængig af hvorledes vi får aftalt de enkelte møder.

Inden vores første møde har vi haft en kort indledende dialog og du har fået tilsendt udvalgt profil/test. Denne gennemgår vi på det første møde.

Du skal også være indstillet på at du arbejder hands-on i din hverdag og at det er her at du får det største udbytte. Det er mellem vores møder at der sker en udvikling og træning.

Derudover har vi opfølgningssamtaler på telefonen mellem vores personlige møder.

Har du brug for en uforpligtende snak inden – så giv mig gerne et kald på 60712530.

Ja tak jeg ønsker at blive kontaktet.