Menu Luk

Erhvervscoaching & HR Support

Jeg sidder ret alene som driftsleder og har brug for en professionel sparring. Med en der kan se tingene udefra og med et andet perspektiv.

Det jeg har fået ud af forløbet, er noget grundlæggende i forhold til vores personalehåndbog, som er blevet justeret. Og et kig på vores ansættelseskontrakter og måden at holde vores MUS-samtaler på.

Derudover har vi arbejdet med min ledelsesprofil. Hvordan jeg kan bruge den viden, både i forhold til rekruttering og i forhold til mine medarbejdere og deres udvikling.

Det jeg kan nu som jeg ikke kunne tidligere er dels at jeg kan ringe til Dorthe når der opstår en udfordring eller jeg har brug for en at drøfte ting med. Og jeg oplever at jeg griber situationer anderledes an i dag end tidligere.

Jeg har en dyb tillid til Dorthe – ja tillid og en tryghed.

En af de mere ubehagelige dele af det at have medarbejdere er jo også indimellem at skulle opsige. Her har jeg helt specifikt en ”drejebog”, fordi jeg sammen med Dorthe har gennemgået hvordan. Det er godt gennemtænkt og gennemarbejdet, så jeg er godt forberedt og godt klædt på.

Driftsleder