Menu Luk

Hvad er meningen?

Hvad er meningen?

Hvordan er min arbejdslyst – hvad er meningen i mit arbejde?

Jeg er meget optaget af personligt lederskab & motivation – det der giver energi og glæde for den enkelte.

I en af de virksomheder jeg kommer i, har vi nu over en periode arbejdet med mening, mening i hverdagen og det der giver arbejdslyst.

Vi startede i første omgang med lederteamet med 5 personer.

 

Når medarbejdere er vores vigtigste ressource

Ledergruppen er meget bevidste om, at medarbejderne er vigtige, men det er bestemt ikke ensbetydende med at de altid helt forstår, hvad der sker hos den enkelte medarbejder og hvorfor de reagerer som de gør.

Det giver også lidt frustrationer til tider, fordi de gerne vil deres medarbejdere det godt. Mangel på tid er også ofte en vinkel. For de ikke altid oplever at have den tid de gerne ville have.

Hvordan ens tid forvaltes og bruges, er et punkt vi også arbejder med.

 

Motivation

I lederteamet er vi omkring motivation og vi får italesat forskellige motivationsteorier, på et meget operationelt plan.

Derfor har vi meget fokus på hvilke handlinger og aktiviteter vi kan sætte i gang – og allerede i dag.

Derfor har vi talt langt mere om de elementer der er med til at motivere, hvad skal være til stede – og ikke til stede.

Noget der er vigtigt, er den indre motivation og den ydre motivation.

 

En kort refleksion øvelse til dig

Lige en kort refleksion til dig. Stil dig spørgsmålene her:

 • Hvor motiveret er jeg, på en skala fra 0-10
  • hvor 10 er den højeste værdi og 0 er laveste

Dernæst

 • Hvad motiverer mig?
 • Hvornår er jeg mest motiveret?
 • Hvornår er jeg mindst motiveret?
 • Hvad skal jeg gøre for at bevare min motivation?
 • Eller hvad skal jeg have mere af for at øge min motivation?

Overvej om det er spørgsmål du kan stille til dine medarbejdere. Og bruge disse input aktivt.

Måske du kan genkende at vi rigtig ofte fokuserer på hvor meget/hvor lidt en person er motiveret og ikke på hvilken form for motivation der haves.

 

Hvis den indre motivation er et grundvilkår, hvordan kan jeg så støtte det vilkår og ikke underminere det.

De 3 vigtigste psykologiske behov

I lederteamet dykker vi ned i de 3 vigtigste psykologiske behov.

Behov som skaber grundlag for ens indre motivation, ens psykiske sundhed, trivsel og herigennem fastholdelse af den enkelte medarbejder.

Så det giver bestemt mening at arbejde hermed.

 

De 3 behov er

 • Medbestemmelse/autonomi – som handler om oplevelsen af at have indflydelse og selvbestemmelse i sit eget liv
 • Mestring/kompetence – som handler om behovet for at mestre og udvikle sig i relation til oplevede meningsgivende og betydningsfulde aktiviteter
 • Relationer/kolleger – som handler om behovet for oplevelsen af tilfredsstillende og støttende sociale relationer – at være relateret til noget meningsfuldt der rækker ud over én selv

Det vi arbejder med, er at afdække og finde ud af ”hvordan”.

 

Indre eller ydre drevet motivation

Når vi taler motivation, så er min motivation som menneske indre eller ydre drevet. Det interessante er, at den indre motivation er den der leder til størst produktivitet og kreativitet i arbejdet.

Derfor er de ovennævnte områder yderst relevante og interessante.

I forhold til motivation er de som nedenstående – og overvej hvordan du som leder kan understøtte disse.

Er jeg ikke leder, kan jeg overveje hvad der for mig vil være vigtigt – så du kan italesætte det overfor din leder:

 • Autonomi; som omhandler det at have medbestemmelse.
 • Mestring; som omhandler kompetencer og udvikling
 • Relationer; lær hinanden bedre at kende, understøt teamsamarbejde, mulighed for sparring
 • Mening; at anerkende behovet for at din medarbejder kan være med til at bidrage til noget der giver mening

 

Den faktor der betyder mest i forhold til vores arbejdslyst er mening

Ja, meningsfuldhed er en af de vigtigste faktorer i forhold til vores arbejdslyst. Når vi har en følelse af, at vores arbejde har en betydning og et formål, kan det give os en følelse af tilfredsstillelse og motivation.

Det kan også hjælpe med at øge vores engagement og fokus på opgaverne, da vi føler, at vi bidrager til noget større end os selv.

Hvordan mening manifesterer sig hos dig og dine medarbejdere er netop forskelligt og afhænger af den enkelte person, værdier og interesser.

 

Hvad kan mening være

Det kommer til udtryk på forskellig vis og kan være:

 • At hjælpe andre
 • At udfordre sig selv
 • At lære nye færdigheder
 • At skabe noget, der har værdi og varer ved over tid

 

Uanset hvordan meningsfuldhed opstår for den enkelte person, kan det have en positiv indvirkning på vores arbejdslyst og trivsel på arbejdspladsen.

Det er derfor vigtigt, at jeg som leder tager meningsfuldhed alvorligt og forsøger at skabe en kultur, der fremmer følelsen af mening og formål i arbejdet.

 

Hvordan kan vi arbejde med meningsfuldhed

I arbejdet sammen med de 5 ledere, hvor vi jo bl.a. arbejder med mening i arbejdet, var der flere ting vi satte på handlingsplanen og vi knyttede forskellige aktiviteter til. Dette for at det ikke blot blev ”en skrivebordsøvelse”.

Vi var meget hands-on og omkring hvad den enkelte leder kunne gøre, og hvad der var vigtigt at gøre fælles.

 

Det som vi arbejdede med i første omgang

Nedenstående er nogle af de første ting vi tog fat på.

 • En positiv arbejdskultur: De skulle arbejde med at der var plads og rum til at fejre succeser, udtrykke taknemmelighed og støtte hinanden
 • At skabe en følelse af formål: Begynde at italesætte, hvordan medarbejderens arbejde bidrager til virksomheden og hvordan det har en betydning for kunderne
 • Feedbackprocesser: Skab feedbackprocesser, der giver medarbejderne feedback på deres arbejde og bidrager til deres udvikling og vækst.

Denne sidste del involverer yderligere arbejde, da det at give feedback i sig selv kan volde den enkelte lidt vanskeligheder.

Feedbackdelen blev et yderligere område som vi tog fat på.

Feedback er en vigtig del, men ikke nødvendigvis noget der falder den enkelte naturligt.

 

En lille refleksionsøvelse

Hvis du tager et kort øjeblik og reflekterer over meningsfuldhed

 • Oplever du meningsfuldhed i dit job?
 • Hvad tænker du i forhold til dine medarbejdere? Hvad vil de mon svare?

 

Håber ovenstående giver lidt refleksioner over hvad du/I gør og måske vil sætte endnu mere fokus på.

 

Har du lyst til at arbejde med motivation og høre mere herom, så husk du altid er velkommen til at skrive til mig. Eller finde et tidspunkt i min online kalender til en uforpligtende snak.

 

FIND TID I ONLINE KALENDER