Menu Luk

DiSC konflikt adfærd

Med DiSC konflikt-profilen får du teknikker til at øge din selvindsigt i konfliktadfærd

Som leder vil du stå overfor konflikter, hvor du enten er en del af konflikten eller du skal være med til løse en konflikt.

Som leder er konflikthåndtering derfor også en vigtig disciplin. Når vi taler om konflikt, handler det om meningsforskelle, som involverer stærke følelser.

Tænk på hvad det koster i arbejdstid at der ulmer en konflikt, eller der er en meget synlig konflikt. Er der en konflikt mellem to kolleger er det helt sikkert, at der er andre der er involveret. Ikke nødvendigvis direkte involverede – men som allierede. Tænk al den energi der bruges her. Derfor vigtigt at håndtere det hurtigst muligt.

Når vi har en konflikt, så oplever vi forskellige former for destruktive og konstruktive reaktioner og adfærd.

Du kan aldrig få en garanti for, at du bliver den der løser alle konflikter rigtig godt. Men med konflikt profilen kan du opnå en selvindsigt der gør, at du håndterer konflikter på en anden og bedre måde end du tidligere ville have gjort. Den test kan jeg lave for dig. Det kommer jeg til.

 

Find dine styrker og svagheder med en DiSC-konflikt-adfærdsprofil

Når vi arbejder med konflikt profilen er det for at fremme egen selvindsigt i egen konfliktadfærd.

En konflikt profil kan hjælpe dig med:

 • At tøjle destruktive tanker
 • Lære om forskellige adfærdstyper
 • At konflikter bliver mere konstruktive

Når du har konstruktive konflikter kan du forbedre dine resultater og dine relationer på arbejdspladsen.

 

Vil du arbejde med konflikt profilerne er der forskellige muligheder

 • Du ønsker et individuelt forløb for at blive klogere på egen konflikt adfærd
 • I virksomheden ønsker I en workshop på 4 timer med maksimalt op til 10 deltagere
 • En udvidet pakke, hvor der udover workshoppen aftales individuel feedback

Det vi gør er:

 1. Vi har en dialog om, hvilen af ovenstående vi skal arbejde videre med
 2. Er det et en-til-en forløb, så sender jeg dig link til profil og vi aftaler første møde til feedback
 3. Er det til workshopforløb, modtager jeg navne og mailadresser på de medarbejdere der skal have denne profil
 4. Testen udfylder de online og kan sidde derhjemme og udfylde den
 5. På en-til-en samtalerne går vi i dybden med den enkeltes profil og er der behov for at arbejde psykoterapeutisk så bliver det en del af forløbet
 6. Ved en workshop aftaler vi tid og sted
 7. Antallet på workshoppen er op til 10 deltagere
 8. På dagen får alle deltagere udleveret egen profil
 9. Forløbet på en workshopdag ses i nedenstående
 10. Selve workshoppen har en varighed af 4 timer. Den kan udvides, hvilket vi da har aftalt på det indledende møde
 11. Hvis der er aftalt en-til-en samtaler efterfølgende, da aftales specifikke datoer herfor.

 

Workshop dagen med konflikt adfærdsmodellen ser typisk sådan ud

 • Vi starter kl. 8.00 et sted I har arrangeret
 • Vi slutter senest kl. 12.00
 • I løbet af workshoppen kommer vi ind på:
  • Gennemgang af forskellige adfærdsstile i forbindelse med konflikter
  • Destruktive reaktionsmønstre
  • Ændring af reaktionsmønstre
 • Alle får egen personlig profil udleveret på dagen
 • Inden dagen vil hver enkelt deltager bliver bedt om at medbringe en konkret konfliktsituation, som der skal arbejdes med

Hvad koster en workshop omkring DiSC konflikt adfærd?

Prisen for, at du og dine medarbejdere opnår en større selvindsigt, er som nedenstående:

For workshop med en varighed på 4 timer kr. 8.500,-

Pr. profil der anvendes kr. 2.000,-

Ved individuelle samtaler og feedback kan et klippekort anbefales, som kan dække de medarbejdere der skal have en feedback. Det vil typisk være et klippekort på 10 klip eller 20 klip

10 klip á 1,5 time kr. 22.500,- for i alt 15 timer

20 klip á 1,5 time kr. 36.000,- for i alt 30 timer

 

Hvorfor kan jeg lave din konflikt profil?

Jeg, Dorthe Søgaard, er uddannet cand. merc. Human Ressource Management i 1995.

Siden jeg blev DiSC-certificeret i hos DISCnordic (som tidligere var Discover) i 2000, har jeg lavet godt 200 DiSC-profiler og taget følgende relaterede certificeringer:

 • Everything DiSC
 • DiSC Management
 • 5B – det velfungerende team
 • Work of Leaders
 • DiSC sales

Samtidig er jeg certificeret i at lave personlighedstests hos Psytech International.

DiSC-analyserne danner fundamentet for stort set hele mit arbejde omkring organisationsudvikling og lederudvikling. Jeg har netop valgt denne metode som basis for mit arbejde, fordi mange problemer opstår, når mennesker ikke kender deres egne og andres reaktionsmønstre godt nok.

 

Har du flere spørgsmål – enten om testen eller hvordan jeg helt konkret kan hjælpe dig – er du meget velkomment til at ringe til mig på 60 71 25 30 eller sende en mail 

 

Husk at jeg altid giver en halv times gratis rådgivning til nye kunder.

Laver vi en aftale, sender jeg dig en mail om, hvad vi har aftalt samt mine forretningsbetingelser. Når du har godkendt aftalen, kan jeg sætte processen i gang med det samme, hvis du gerne vil have det.