"Autentisk og ledelse med integritet"

Forløb til dig der er kvindelig leder ... og som vil lede autentisk og med integritet

Kvindelig leder, autentisk og ledelse med integritet

Til dig der gerne vil have et forløb, hvor du som kvindelig leder får sparring og et fundament der gør, at du bliver endnu stærkere i din rolle som kvindelig leder.

Et forløb med 4 moduler, og imellem modulerne er der individuel sparring og dialog, samtidig med at du får gode værktøjer i din værktøjskasse.

Du vil opleve et mindre lukket hold – netop for at du oplever et fortroligt rum for sparring, også med dine kvindelige kolleger her på modulerne.

Det er moduler hvor du får god teoretisk viden med dig samtidig med, at du kommer til at arbejde mere praksisorienteret med de ting du får med dig. Så ja du skal være indstillet på at arbejde videre mellem modulerne, dette for at opnå størst effekt i din hverdag. Det er også årsagen til, at der er denpersonlige opfølgning og sparring med undertegnede.

 

Det du kommer til at arbejde med på modulerne er:

Modul 1 – den 5. februar 2019

 • Vi taler om mål og hvad ønsker jeg som kvindelig leder
 • Vi kommer omkring brugen af adfærdsprofiler – og hvordan kan jeg bruge denne viden i forhold til mine medarbejdere
 • Du får din egen DiSC profil og hvordan arbejder jeg videre med den (du har fået tilsendt link inden modulet)
 • Egen handlingsplan – og som jeg kan anvende i forhold til mine medarbejdere
 • Der aftales individuelle samtaler

 

Modul 2 – tirsdag den 21. maj 2019:

 • Opsamling fra sidst
 • Hvordan har jeg aktivt brugt viden om egen adfærd og mål?
 • Hvor vigtig er tillid i min ledelsesfunktion?
 • Vi arbejder med tillid – og hvordan du kan gå hjem og arbejde videre allerede dagen efter
 • Individuelle samtaler aftales

 

Modul 3 – mandag den 26. august 2019:

 • Tid er en vigtig faktor. Og hvordan får jeg mere overskud, så jeg også får tid til de vigtige opgaver
 • Vi arbejder med ”Personlig Effektivitet”, hvor der er 12 målepunkter
 • Personlig Effektivitit samt vigtigheden i mit job, der er her en Gap Analyse
 • Inden modulet har du fået tilsendt link til testen
 • Du får din egen test udleveret på dagen
 • Individuelle samtaler aftales

 

Modul 4 – torsdag den 28. november 2019:

 • På modulet kobler vi elementerne sammen
 • Vi arbejder videre med Personlig Effektivitet, Tillid og egen adfærd
 • Derudover får du en enkel og brugbar metode til den gode feedback
 • Hvordan får jeg prioriteret mine opgaver bedst muligt, hvad er vigtige opgaver

 

Ovenstående er elementer vi kommer omkring på modulerne. Er der en helt specifik problematik, eller et indspark jeg kan give dig med – så er der naturligvis mulighed og plads til dette. Så der er rum og plads på modulerne til at der udveksles gode erfaringer, hvad gør jeg som leder i forhold til en given medarbejder. Her får du alle de input fra undertegnede som er muligt, med en erfaring der er samlet gennem over 20 års arbejde med HR og ledersparring.

 

I mellem de 4 moduler har du sparring med undertegnede. Det kan være skype, telefon eller face:face møde.

Det aftaler vi ud fra hvad der passer dig bedst.

 

Hvor afholdes modulerne

 • Modulerne afholdes i det skønne Roskilde, på Hotel Prindsen, der er placeret meget centalt midt i byen
 • Der er en dejlig frokost, kage om eftermiddagen og kaffe, the og vand til dagen
 • Vi mødes kl. 9.00 og slutter kl. 15.30
 • Vi aftaler de personlige samtaler, som kan være telefonisk, skype eller face:face
 • Du vil imellem modulerne få tilsendt links til de test du skal arbejde med
 • Du vil undervejs, udover de personlige samtaler, have mulighed for en livline hvis behov

 

Hvordan de 4 moduler er placeret ser du i nedenstående:

 • Tirsdag den 5. februar 2019
 • Tirsdag den 21. maj 2019
 • Mandag den 26. august 2019
 • Torsdag den 28. november 2019

 

Pris for ovenstående forløb

Prisen for de 4 moduler, plus test, sparringssamtaler mellem modulerne samt forplejning – og din livline

kr. 19.800,- ekskl. moms

Hvis du ønsker fakturen delt op, så blot noter det i nedenstående formular.

Det du gør:

 • Du udfylder nedenstående formular og noterer, at du ønsker en plads på det ekslusive hold
 • Du får fremsendt en faktura
 • Inden forløbet starter op, vil du modtage lidt materiale, herunder en test

 

Har du brug for en uforpligtende snak inden – så giv mig endelig et kald på 60712530.