Menu Luk

"Vi skaber trivsel for den enkelte og for teamet"

TRIVSEL

Trivsel er mange ting – og at arbejde med trivsel kan du gøre på forskellig vis. Afhængig af hvor virksomheden er lige nu.

Noget af det du gerne vil have hjælp til kan være:

Trivselsmålinger.

Både at udrulle selve målingen og være den der håndterer processen. Efterfølgende at være sparringspartner på at sætte handlingsplaner op og opfølgning på trivselsmålingen.

Medarbejderudviklings samtaler.

Jeg giver sparring omkring at få det rette setup. At få sat fokus på at arbejde struktureret med medarbejderudviklingssamtaler og at bruge det strategisk.