Menu Luk

Vi ønsker at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø

I forbindelse med det psykiske arbejdsmiljø kan det være vigtigt at vide, hvor vi som virksomhed er placeret. Det kan være at I allerede har haft forskellige indsatser i forbindelse med arbejde med stress og ønsker at vide om det har haft en effekt. Det kan også være at I står overfor at skulle lave en måling for første gang.

Når vi berører stress i forhold til den enkelte medarbejder, er der tale om en alvorlig reaktion på det psykiske arbejdsmiljø, der kan være langvarig og til stor ulykke for den enkelte og familien.

Når vi betragter virksomheden kan det have store konsekvenser, nedenstående er nogle af de områder der påvirkes.

 • Øgede direkte omkostninger
 • Lavere produktivitet
 • Pres på omdømmet
 • Pres på tilbageværende kolleger
 • Fald i kvaliteten
 • Vanskeligheder med at tiltrække arbejdskraft

Når I vælger denne måling vil I få sat fokus på årsager og ikke kun symptomer
I målingen bliver der spurgt ind til tidligere indsatser og om der er sket en forandring.

Vi arbejder struktureret med afdækning af årsager til mistrivsel og I modtager en rapport med dyb indsigt i det psykiske arbejdsmiljø Indplacering i en enkel 5-trinsmodel.
Vi udarbejder en køreplan til et bedre psykisk arbejdsmiljø til hver leder og aftaler opfølgning såfremt der er et behov herfor.

Der er to trin i forbindelse med målinger af det psykiske arbejdsmiljø.

Hvis I ønsker en nu og her måling som er kort og giver en indikation af hvor I er placeret, så vælg screeningen og få foretaget en temperaturmåling. Derefter kan vælges selve den store undersøgelse.

Trin I: Screening – temperaturmåling

 • Den korte stresstest med 13 spørgsmål (3 minutter)
 • Foregår ved at der sendes et link (til en central person som derefter
 • sender ud til alle)
 • Data modtages hos evocon
 • Data bearbejdes
 • Der gives feedback på resultaterne

 

Trin II: Undersøgelse, leder- og medarbejderanalyse

Trin II anbefales hvis der er et niveau som ligger på moderat eller højt oplevet stressniveau.

Processen er at:

 • Vi har et indledende møde
 • Test med op til 24 spørgsmål (ca. 14 minutter)
 • Der sendes link til undersøgelsen
 • Data modtages
 • Data bearbejdes
 • Der aftales feedback på resultater
 • Fra data er modtaget påregnes 2 uger før data kan præsenteres

 

Afrapportering sker i form af:

 • Anbefaling til handlingsplan med konkrete initiativer
 • Placering i 5-trins udviklingsmodel inkl. årsagsforklaring
 • Konklusion underbygget af grafer

 

Omkring videre arbejde aftales forløb med sparring på indsatser og handlingsplaner. Samt opfølgning efter 6 måneder

 

Har du brug for en uforpligtende snak og ønsker du at høre mere om mulighederne, så er du naturligvis meget velkommen til at ringe på +45 60 71  25 30 eller udfylde nedenstående formular.

Ønsker I allerede nu at foretage en måling da send nedenstående formular afsted eller ring for en uddybende snak.

 

Du har som enkeltperson mulighed for at lave en gratis stresstest for at se dit eget niveau.

Du kan tage en kort test, bestående af 10 spørgsmål. Den måler i hvilken grad du oplever at livet er uforudsigeligt, ukontrollabelt og overvældende. Testen er baseret på Cohens Perceived Stress Scale (PSS), som er en valideret stressskala, og danske psykologer har arbejdet med den i forhold til danskere. Skemaet kan være med til at afdække hvad symptomerne handler om.

De 10 spørgsmål er med fokus på, hvordan du har oplevet at kunne håndtere hverdagen hen over de sidste 4 uger. Jo højere din score er, desto højere grad af stress oplever du.

Når du besvarer de 10 spørgsmål svar ud fra de sidste 4 uger og i hvilket omfang du har oplevet dit liv som uforudsigeligt, ukontrollerbart eller belastende, og om du føler dig nervøs eller stresset. Jo højere score, desto højere grad af oplevet stress.

Testen er helt anonym. Vigtig også at gøre opmærksom på, at testen ikke er identisk med de målinger der foretages i forhold til målingerne i virksomheden.

Du skal blot klikke i nedenstående og du linkes direkte til testen.

Jeg ønsker at blive kontaktet og få en uforpligtende snak om hvordan evocon kan hjælpe mig

Dorthe Søgaard_din HR Partner